DRŽAVA TREBA DA PODSTIČE POVEĆANJE IZVOZA U RUSIJU

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) osuđuje izjavu premijera Srbije Aleksandra Vučića da država subvencijama neće podsticati izvoz robe u Rusiju i smatra da je takav način rezonovanja direktno uperen protiv interesa naše zemlje i njenih građana.Stav buržoaske pro-imperijalističke Vlade Srbije pokazuje da ona bezpogovorno sprovodi sve naloge koje joj isporučuje imperijalistička tamnica naroda Evropska unija kojoj je cilj da bogati postanu još bogatiji a siromašni još siromašniji. Ne postoji nijedan razlog da Srbija ispunjava bilo kakve zahteve, izrečene u bilo kojoj formi, koje isporučuje Evropska unija niti postoji i jedan razlog da Srbija postane član te imperijalističke tvorevine. Evropska unija je sa drugim imperijalističkim silama učestvovala u rušenju naše socijalističke domovine Jugoslavije, izazvala je krvavi bratoubilački rat na njenim prostorima, učestvovala je u zločinačkoj agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju, nakon čega je razbijena zajednička država Srbije i CrneGore i okupirana južna srpska pokrajina Kosovo i Metohija. Evropska unija priznaje „nezavisnost“ Kosova i sa drugim imperijalističkim silama kontroliše kvislinšku vladu u Prištini. Takođe, Evropska unija od Srbije traži da povlači poteze koji su u suprotnosti sa njenim interesima.

Interes Srbije upravo jeste da se poveća izvoz robe u Rusku Federaciju i država je dužna da podrži taj projekat subvencijama i drugim podsticajima. Ako bi došlo do toga srpska preduzeća bi povećala izvoz što bi im donelo zaradu i omogućilo da isplate plate svojim radnicima. Država bi takođe imala koristi od toga jer bi preko poreza i dobiti državnih trgovačkih preduzeća ostvarila prihode za budžet iz koga bi se izdvajala sredstva za zdravstvo, školstvo i socijalu. Na taj način bi naročito prosperirala poljoprivreda kao privredna grana koja najviše može da ponudi ruskom tržištu. Takav potez bi omogućio razvoj srpske poljoprivrede od čega bi dobrobit imalo celokupno društvo.

NKPJ ističe da je je razvoj i napredak srpske poljoprivrede nemoguć bez deprivatizacije plodnog zemljišta i preduzeća koja su u pljačkaškom procesu privatizacije prešla u ruke tajkuna. Imovina koju su decenijama stvarali radnici i seljaci Jugoslavije postala je vlasništvo parazitskih eksploatatora koji žive u blagostanju dok je radni narod doveden na rub egzistencije. Nema oporavka srpske poljoprivrede sve dok država ne obezbedi subvencije za poljoprivrednu proizvodnju i dok se ne obnove poljoprivredne zadruge koje su u socijalizmu nastale po principu kolhoza i sovhoza u Sovjetskom Savezu. Mali, individualni proizvođači nikada ne mogu da budu tako produktivni kao oni koji su udruženi u poljoprivredne zadruge. Samo kolektivizacija poseda može obezbediti napredak poljoprivrede i obezbediti posao seoskom proletarijatu i bezemljašima kojih je u Srbiji zbog reakcionarnog porcesa privatizacije sve više.

Sekretarijat Nove komunističke partije Jugoslavije

Beograd,

07. septembar 2014. godine