PRETKONFERENCIJA NKPJ-SKOJ ZA VOJVODINU

U Novom Sadu održana je pretkonferencija Nove komunističke partije Jugoslavije (NKPJ) i Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) koja je imala organizacioni karakter u sklopu priprema za predstojeću Pokrajinsku konferenciju NKPJ-SKOJ za Vojvodinu koja je zakazana za 11. oktobar.Pretkonferencija NKPJ-SKOJ za Vojvodinu je razmatrala najvažnija organizaciona pitanja koja će biti postavljena pred Pokrajinsku konferenciju NKPJ-SKOJ za Vojvodinu. Jedna od najvažnijih pitanja su svakako kadrovska i organizaciona rešenja koja će omogućiti bolje funkcionisanje NKPJ i SKOJ-a na teritoriji Vojvodine, kao i predlog godišnjeg plana rada za 2015. godinu.

Pretkonferencija NKPJ-SKOJ za Vojvodinu je sumirajući dosadašnji rad Pokrajinskog komiteta NKPJ i SKOJ-a ocenila da je on uz sve objektivne i subjektivne probleme bio zadovoljavajuć u mnogim segmentima rada, ali da je istovremeno u mnogim segmentima on bio nedovoljan i ne efikasan, često neorganizovan i sveden na ličnu inicijativu. Pretkonferencija NKPJ-SKOJ za Vojvodinu ocenila je pozitivnom novo nastalu praksu da se plenumi sekretarijata SKOJ-a održavaju naizmenično u Beogradu i Novom Sadu, što pokazuje organizovaniji rad SKOJ-a i na području Novog Sada i Vojvodine u celini. Pretkonferencija NKPJ-SKOJ za Vojvodinu usvojila je prelazni plan rada za narednih tri meseca koji će se bazirati pre svega na organizacionim poslovima jačanja NKPJ i SKOJ-a na području Vojvodine.

Novi Sad,

11.09.2014