NKPJ I SKOJ SU PONOSNO PROSLAVILI DAN REPUBLIKE

NKPJ i SKOJ su ponosno proslavili Dan republike 29. novembar tradicionalnom akademijom u Sali ,,Novi svet“. Naša partija i SKOJ koriste priliku da svim narodima čiji su predstavnici učestovali na zasedanju AVNOJ-a u Jajcu čestitaju dan u kome je naša domovina zbacila monarhofašistički režim i postala republika, što je bio preduslov za stvaranje uslova za izgradnju socijalizma u našoj zemlji.Svečanu akademiju je otvorila članica Sekretarijata, drugarica Vesna Milunović, koja je u ime partije čestitala Dan republike i kratko se osvrnula na značaj zasedanja AVNOJ-a i njegovih odluka. Ona je istakla da je to datum u kom su ispunjene težnje jugoslovenskih naroda da na ravnopravnim osnovama žive u republici, koja je nakon oslobođenja naše domovine od fašizma i pobede socijalističke revolucije omogućila radnom čoveku život dostojan čoveka. Na važnost ovog istorijskog događaja osvrnuo se član sekretarijata NKPJ i SKOJ-a, drug Vladimir Davidović, koji je istakao da se najvažnije odluke odnosile na odabir Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, sa sedištem u Jajcu, koji je delovao kao privremena vlada. Takođe, na ovom zasedanju je donešena odluka da se Josipu Brozu da zvanje Maršala Jugoslavije i premijera, a da se ponište odluke jugoslovenske vlade u izgnastvu, dok se kralju Petru II Karađorđeviću zabranjuje povratak u zemlju dok se na referendumu ne odluči status monarhije. Drug Davidović je istakao da su ove odluke bile uvod u ono što se dogodilo nakon pobede nad okupatorom, gde se narod na slobodnim izborima opredelio za republiku, kao i za socijalistički društveno - ekonomski sistem.

Tokom svečane akademije recitovane su peseme koje simbolizuju antifašističku borbu i socijalističku revoluciju, Pesma mrtvih proletera, koju je napisao učesnik Narodnooslobodilačkog rata i jedan od najvećih naših pisaca Branko Ćopić i pesma ,,Kadinjača“, koja se osvrće na jednu od najslavnijih partizanskih bitaka, a koja se upravo odigrala 29. novembra. Nadahnuto i borbeno, uveličavši ovaj važan događaj, pomenute peseme su odrecitovali drugarica Ana Ručnov, književnica i članica sekretarijata NKPJ i drug Jovan Živanović, član sekretarijata SKOJ-a.

Pri samom kraju, skupu se obratio Prvi sekretar SKOJ-a i član sekretarija NKPJ, drug Aleksandar Đenić, koji se u svom govoru osvrnuo na aktvinosti omladinske organizacije. On je istakao da je u prethodnom periodu, naša omladina imala veliki broj aktivnosti, od kojih su svakako najvažnije Drugi letnji antifašistički kamp, zatim uspešno obeležavanje sedamdesetogodišnjice oslobođenja Beograda, organizovanje najmasovnijih studentskih protesta u prethodnih desetak godina i sprečavanje donošenja izmena zakona o visokom obrzovanju koji je bio na štetu ogromne većine studenata i mnoge druge. On je napmenuo da našu omladinsku organizaciju očekuju brojne aktivnosti do kraja godine, a da svakako najkrupnije predstavljaju održavanje godišnje konfrencije SKOJ-a 13. 12. 2014. i drugi kongres Studenstkog fronta koji će se održati 06. 12. 2014 godine. Na samom kraju skupa se obrato Generalni sekretar NKPJ, drug Batrić Mijović, koji je istakao da je AVNOJ udario temelj posleratnom opredeljenju Jugoslavije u kom je ukinuta eksploatacija manjine nad većinom, kao i to da je iskazana želja južnoslovenskioh naroda da žive ravnopravno u zajedničkoj državi. Drug Mijović je napomenuo da su sve one kolaborantske i fašističke snage koje su se zdušno borile protiv odluka AVNOJ-a, radile na usitnjavanju i razbijanju Jugoslavije, isto tako kao što to rade njihovi ideološki nastavljači u poslednjih 25 godina koji su kao sluge imperijalizma radili na rasparčavanju Jugoslavije. On je istakao da se tadašnje granice marionteskih i kvislinških režima koji su bili na strani okupatora, maltene podudaraju sa današnjim marionetskim državicama koje su nastale nakon razbijanja Jugoslavije. Drug Mijović je zaključio u svom izlaganju da je naša partija od svog osnivanja imala jugoslovenski kurs u pogledu nacionalnog pitanja i da se taj odnos nije promenio, jer Jugoslavija se pokazala u praksi kao najbolje rešenje za sve narode koji su živeli u njoj, ali takođe je istakao da se naša partiija neće zalagati za kapitalističku, već socijalističku Jugoslaviju, jer samo u socijalističkoj Jugoslaviju mogu biti zadovoljene potrebe južnoslovenskih naroda i ostvarena istinska sloboda!

Živeo Dan republike 29. novembar!

Živela borba južnoslovenskih naroda za istinsku slobodu i socijalizam!