PERFIDNA PRIVATIZACIJA ŽELEZARE SMEDEREVO

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) najoštrije protestuje protiv potpisivanja ugovora Vlade Srbije sa holandskom kompanijom HPK inženjering kojim je faktički, „na mala vrata“ privatizovana Železara Smederevo.NKPJ ističe da je potpisani ugovor u potpunosti štetan po interese Železare, države i građana Srbije jer je kompanija iza koje stoji kapital slovačkog, Pitera Kamaraša i američkog buržuja , Džona Gudiša, dobila, potpuno besplatno, pravo, ne samo na upravljanje smederevskom železarom, već i na profit koji će steći eksploatacijom tuđeg rada. S obzirom da će se profit odlivati iz zemlje, da će radnici biti eksploatisani a da će fabrikom upravljati strani buržujski dvojac Kamaraš-Gudiš može se konstatovati da je šteta koja će biti naneta zaposlenima i državi ravna onoj da je Železara prodata američkom Esmarku. Tvrdnje predstavnika buržoaske pro-imperijalističke vlade da HPK inženjering u Železaru Smederevo investira 20 miliona dolara kapitala predstavlja najobičniju neistinu jer je reč o „ulaganju“ u sopstvenoj robi a ne novcu. Takođe, robu koju „ulaže“ HPK inženjering će preko Železare Smederevo prodati kako bi ostvario profit za svoje gazde Kamaraša i Gudiša a u slučaju da fabrika, kojom oni upravljaju, ode u stečaj biće kao „investitori“ namireni iz stečajne mase. Buržoaski premijer Aleksandar Vučić je istakao da će plate biti uvećane ali je zaboravio da kaže da su nakon odlaska iz Smedereva američke kompanije Ju es stil koja je odnela kapital a ostavila upropašćenu Železaru radnicima na predlog vlade u kojoj je on bio smanjene plate za 20 odasto a sa povećanjem na koje se obavezao HPK inženjering i dalje će biti manje od onih koje su zaposleni u tom preduzeću imali 2012. godine.

NKPJ ističe da je sramna odluka o predaji Železare Smederevo, HPK inženjeringu doneta jer je aktuelni režim nesposoban da upravlja, ne samo Železarom već i celokupnom privredom Srbije, pa je odlučeno da se ta čeličana na pefidan način privatizuje, odnosno da na upravljanje uslužnoj menadžerskoj privatnoj firmi koja će „rukovoditi“ preduzećem i ostvarivati deo profita eksploatacijom tuđeg rada (Vlada Srbije samo formalno ostaje vlasnik Železare dok privatna buržoaska menadžerska firma upravlja njenim radom). Jedini način na koji Železara Smederevo može da funkcioniše, uspešno posluje i obezbeđuje sredstva za budžet Srbije (iz kojih bi se finansiralo zdravstvo, školstvo i socijala), je da bude u rukama društva, kao opštenarodna svojina i dovođenjem na čelo fabrike dokazanih stručnjaka koji bi znali kako da je vode.

NKPJ izričito zahteva da se štetni ugovor načinjen sa HPK inženjeringom odmah poništi i da se Železara vrati u vlasništvo države, odnosno građana Srbije i radnih ljudi zaposlenih u njoj.

Sekretarijat Nove komunističke partije Jugoslavije

Beograd,

01. april 2015. godine