NIKAD NEĆEMO DOZVOLITI REHABILITACIJU ZLOČINCA

Aktivisti Nove komunističke partije Jugoslavije (NKPJ) i Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) su još jednom pokazali svoju antifašističku doslednodnost protestujući u Beogradu, ispred Palate Pravde, protiv zahteva za rehabilitaciju izdajnika srpskog naroda i Jugoslavije, saradnika naci-fašističkog okupatora i ratnog zločinca, komandanta kvislinških četničkih jedinica - Dragoljuba Draže Mihailovića. Ovaj zahtev je buržoaskim sudskim vlastima podnela grupa osvedočenih reakcionara.Noseći zastave NKPJ i SKOJ-a, kao i veliki transparent na kome je pisalo „Smrt fašizmu – Sloboda narodu!”, naši aktivisti su prisutnim pristalicama rehabilitacije iz redova Srpske radikalne stranke i Ravnogorskog pokreta skandirali „Ustaše, četnici, zajedno ste bežali”, „Izdajnici naroda, sluge okupatora”, „Bando buržujska, bando četnička”, „Draža zlikovac, sluga okupatora” i pevali partizanske pesme.

Opskurni i tragikomični sudski postupak koji se vodi na osnovu zahteva za rehabilitaciju izdajnika, kvislinga i ratnog zločinca Draže Mihailovića predstavlja uvredu za sve rodoljube i antifašiste i grubo i bestidno vređanje svih žrtava zločinačkog i izdajničkog četničkog pokreta. Prema buržoaskom pravosuđu ovaj farsičan proces će se završiti do 14. maja. To nam govori da proimperijalistička vlast čeka pogodan trenutak, to jest da nakon proslave jubileja sedamdeset godina pobede nad fašizmom, rehabilituje krvnika Dražu Mihalilovića. Takođe, reč je o samo jednom u nizu kontinuiranih poteza buržoaskog pro-imperijalističkog režima u Srbiji koji je u vreme vladavine Demokratske stranke doneo grozomornu skupštinsku odluku o „izjednačavanju” četnika i partizana, čime je počinjena velika nepravda, jer su formalno-pravno sa jedinim istinskim oslobodiocima i antifašistima, slavnim partizanima na čelu sa Komunističkom partijom Jugoslavije, izjednačeni lažni antifašisti, izdajnici, sluge okupatora i kukavice, četnici Draže Mihailovića. Sada, u uslovima vladavine Srpske napredne stranke, sprema se donošenje zakona po kome će četnici imati pravo na penzije kao „antifašistički borci”. Vodi se farsični sudski postupak za rehabilitaciju izdajnika i zločinca Draže Mihailovića. Svi ovi potezi, kako bivšeg tako i aktuelnog buržoaskog pro-imperijalističkog režima imaju za cilj reviziju i falsifikovanje istorije. Srpska buržoazija, isfrustrirana činjenicom da za vreme Drugog svetskog rata nije postojao građanski pokret otpora u Srbiji i Jugoslaviji, uporno pokušava da falsifikuje istoriju i ospori neosporivo, a to je da su jedini oslobodioci u slavnoj Narodno-oslobodilačkoj borbi bili partizani na čelu sa KPJ. Važno je napomenuti da smo mi sem antifašističke borbe imali i socijalističku revoluciju koja je izgradila fabrike, škole, bolnice, stanove, u kojoj je čovek imao život po meri čoveka. Stoga, ideološki naslednici četnika koji su danas na vlasti su vazali Brisela i Vašingtona, kao što su njihovi ideološki preci bili vazali Berlina, Rima i Londona. Takvi bedni i jalovi pokušaji nikada neće proći jer rodoljubi i antifašisti Srbije neće dozvoliti reviziju istorije.

NKPJ i SKOJ zahtevaju da na osnovu nepobitnih istorijskih činjenica i fakta da je krivica Draže Mihailovića nedvosmisleno dokazana u sudskom postupku koji se protiv njega vodio nakon njegovog hapšenja, Viši sud u Beogradu odbaci neosnovani zahtev za rehabilitaciju tog izdajnika, kvislinga i zločinca i okonča farsični proces koji je pokrenula grupa reakcionara.

Sekretarijat Nove komunističke partije Jugoslavije

Sekretarijat Saveza komunističke omladine Jugoslavije

03. 04. 2015.