NEPRIHVATLJIVA SARADNJA SA NATO ZLOČINCIMA

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) najoštrije protestuje protiv potpisivanja Individualnog partnerskog plana (IPAP), Srbije i NATO i organizovanja seminara Parlamentarne skupštine NATO u Beogradu i ističe da su to novi sramni potezi podaništva koje buržoaski režim u Srbiji iskazuje prema vojnoj pesnici zapadnog imperijalizma i globalnoj terorističkoj organizaciji, Severoatlantskom paktu.Individualni partnerski plan (IPAP) koji su svojevremeno u Briselu potpisali članovi Vlade Srbije, Ivica Dačić i Bratislav Gašić sa predstavnicima NATO, vojnicima i tehnici tog imperijalističkog saveza omogućava slobodan prolaz kroz Srbiju, korišćenje njene vojne infrastrukture i posebnu zaštitu dok borave na njenoj teritoriji. Sramni sporazum predviđa i „saradnju sa NATO na polju javne diplomatije i podizanje svesti o NATO standardima“. Dakle, ovim sporazumom buržoaska pro-imperijalistička vlada na čelu sa Aleksandrom Vučićem se obavezala na pružanje logističke podrške NATO imperijalistima u osvajačkim pohodima zarad interesa krupnog kapitala u Evropi i svetu i propagiranje retrogradnih stavova te udarne pesnice zapadnog imperijalizma i najvećeg svetskog teroriste. Potpuno je nedopustivo i ponižavajuće da se od 31. marta do 2.aprila u Beogradu održao seminar Parlamentarne skupštine NATO na kome je govorio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, nakon što su, u isto to vreme, pre 16 godina avioni i granate te vojne zločinačke imperijalističke organizacije ubijale građane i razarale infrastrukturu u Beogradu i drugim gradovima tadašnje Savezne Republike Jugoslavije.

NKPJ ističe da je NATO, kao udarna pesnica zapadnog imperijalizma zajedno sa Sjedinenjim Američkim Državama i Evropskom unijom razbio našu socijalističku domovinu SFR Jugoslaviju i u njoj izazvao krvavi bratoubilački rat. NATO je 1999. godine izvršio zversku agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju i nakon toga okupirao južnu srpsku pokrajinu Kosovo i Metohiju, i na njenoj teritoriji formirao najveću vojnu bazu na Balkanu, Bondstil. U ovom trenutku okupatorske trupe NATO nalaze se na području Bosne i Hercegovine, Makedonije i Kosova i Metohije.

NKPJ traži momentalno povlačenje NATO okupatroskih trupa sa Kosova i Metohije i njen povratak u okrilje svoje matice Srbije. NKPJ zahteva momentalno povlačenje NATO trupa sa prostora svih bivših jugoslovenskih republika gde se nalaze, kao i sa teritorije čitavog Balkana.

NKPJ se izričito protivi bilo kakvoj saradnji Srbije sa udarnom pesnicom zapadnog imperijalizma NATO i traži momentalan raskid IPAP-a i svih drugih kontakata sa najvećom svetskom terorističkom organizacijom u službi eksploatatorskog krupnog kapitala.

Ne u NATO!

Slava žrtvama NATO agresije na SR Jugoslaviju!

NATO napolje sa Kosova!

Balkan pripada balkanskim narodima!

Sekretarijat Nove komunističke partije Jugoslavije

Beograd,

08. april 2015. godine