MALTRETIRANJE, PREBIJANJE, A SAD I PALJENJE RADNIKA – DOSTA JE BILO!

Da osionost buržoaskih gazdi u pivatizovanim preduzećima u Srbiji nema granice, na najbrutalniji način su osetili radnici u fabrici „Tigar tajers“ u Pirotu.Naime, 23. aprila je teško povređeno šest radnika usled strujnog udara u pogonu Valjare, koji je potom izazvao i požar u fabrici. Radnici su hitno prebačeni u niški Klinički centar, a kod trojice pacijenata su opekotine zahvatile preko 50% tela, dok dvojica imaju opekotine na čak 75% do 80% tela.

Glavni krivac za incident u fabrici je uprava sklona maltretiranju i šikaniranju radnika, koji za više nego skromne plate rade u gotovo robskim uslovima. Ovo nije prvi incident u fabrici Tigar tajers ali je svakako jedan od najbrutalnijih.

Nesavesna uprava, brutalno kršenje radničkih prava, nehumani uslovi rada, atributi su privatizovanog Tigar tajersa čiji je vlasnik francuski Mišelin. Kako strani kapital ne dolazi da donese već da odnese, jasno je da su zajedno s kapitalom i potencijalima koje je Tigar imao odneta i radnička prava i normalni uslovi rada. S povećanjem obima proizvodnje pritisak na radnike se zaoštrava u ovoj fabrici u kojoj su plate oko 10 puta niže u proseku od plata koje za isti posao dobijaju njihove kolege u Francuskoj. Radnici ove fabrike, pored toga, ukazivali su i na ozbiljne probleme koje izaziva neadekvatna zaština na radu kao i neregulisan problem toksičnih isparenja štetnih po ljudsko zdravlje. U cilju dodvoravanja francuskim buržoaskim gazdama, predstavnici izdajničkih sindikata u fabrici, rukovodstva fabrike, kao i lokalne samouprave, ne samo da su gluvi na zaheteve radnika, već iz vlastitog materijanog koristoljublja dodatno zagorčavaju život radnicima Tigar tajersa.

U nekada industrijski razvijenom centru, u kom je u zlatno doba socijalističke izgradnje bilo zaposleno više od 30.000 radnika, Pirot je danas, usled pljačkaške privatizacije spao na manje od 5.000 zaposlenih, od čega skoro polovinu čine zaposleni u Tigar tajersu, dok nekadašnjih gigant, Prvi maj, privatizovan i s drastično smanjenim obimom posla i brojem zaposlenih, predstvlja jedinu drugu opciju za armiju nezaposlenih. U bezizlaznoj situaciji, neretko prehranjujući čitavu porodicu s primanjima koja teško dosežu 30.000 dinara mesečno, radnicima Tigar tajersa ne ostaje puno izbora.

Svedoci smo brutalnih obračuna s radnicima od strane buržoaskih gazdi, koji su odavno prerasli u fizičko nasilje. Pored prebijanja, poput onih koja su zabeležena kako u privatnim firmama koje poseduju domaći vlasnici, tako i u firmama čiji su vlasnici iz inostranstva, poput Jure ili Samsunga, buržoaske gazde su počele i da pale radnike, sada i u Tigar tajersu, tj francuskom Mišelinu.

Nova komunistička partija Jugoslavije poziva na solidarnost s radnicima koji trpe brutalne napade buržoaskih gazda, fizička i sva druga maltrerianja. Borba za normalne uslove rada i pristojne zarade, punu zaposlenost radno sposobnog stanovništva, osnovni je imperativ svakog progresivnog društva, pokreta ili pojedinca, imperativ je, i to glavni i naše partije. Nemamo nikavih iluzija oko toga da je njega moguće u potpunosti realizovati samo u socijalizmu, društvu u kom bogatstvo pripada onima koji ga proizvode.

Teško povređenim radnicima želimo uspešan i brz oporavak, kao i uspeh u borbi za potpunu i pravičnu odšetu.

Sekretarijat NKPJ,

24. 04. 2015.