OXI TROJKA! OXI CIPRAS!

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) u potpunosti podržava pravilnu i principijelnu poziciju koju je na referendumu održanom u nedelju 5.jula u Grčkoj, zauzela Komunistička partija Grčke (KKE), pozvavši radni narod da glasa protivsporazuma o “merama štednje” sa imperijalističkom Trojkom (Međunarodnim monetarnim fondom, Evropskom centralnom bankom i Evropskom komisijom) ali istovremeno i protiv antinarodne politike buržoaske vlade na čelu sa Aleksisom Ciprasom koja pokušava svim silama da spase kapitalistički eksploatatorski sistem u toj zemlji.NKPJ najoštrije osuđuje kampanju koje pojedine beznačajne grupe u Srbiji vode protiv Komunističke partije Grčke, optužujući je potpuno iracionalno za “sektaštvo” u bezuspešnom pokušaju da opravdaju svoju bestidnu “taktičku” podršku buržoaskoj vladi Sirize i Nezavisnih Grka. Tim beznačajnim grupama, NKPJ poručuje “dalje ruke od KKE”!

Slavna Komunistička partija Grčke je jasno prepoznala da radni narod Grčke ne može biti spasen od gramzivosti krupnog kapitala, zbog kojeg je ta zemlja i zapala u dužničku krizu, samo odbijanjem nove kreditne pomoći Trojke, sramno uslovljavljene novim antinarodnim “merama štednje” usmerenim da se posledice sistemske krize kapitalizma izmeste na pleća radnog naroda, a da se buržoazija oslobodi balasta koga je sama stvorila. Zato je KKE pozvala građane da se na referendumu dopisivanjem na glasačkom listu reči “ne” izjasne protiv toga da narod vraća dugove koje je stvorila buržoazija i evro zone koja omogućava mešetarsko lihvarenje, odnosno da se izjasne za nacionalizaciju banaka kako bi se sprečilo iznošenje kapitala iz zemlje i izlazak Grčke iz imperijalističke tamnice naroda Evropske unije čiji je jedini cilj da bogati budu još bogatiji a siromašni još siromašniji. Samo preduzimanje poteza koje je predložila KKE mogu da izvedu Grčku iz krize u koju ju je uvela buržoazija. Sve ostalo, pa tako i mere koje predlaže Siriza, predstavljaju gašenje požara čašom vode.

Prve izjave funkcionera Sirize nakon referenduma jasno potvrđuju da ta partija nema nameru da napusti evro zonu, odnosno da nema nameru da Grčku izvede iz EU, nacionalizuje banke i otkaže memorandum kojim se ta zemlja obavezala da će novcem otetim od radnog naroda vratiti dugove buržoazije. Sasvim je jasno da se Siriza nada da će se zapadni imperijalistički lihvari “smekšati” i odobriti kredite toj zemlji pod “povoljnijim uslovima”. Drugim rečima, Siriza se zalaže za nastavak dužničkog ropstva Grčke, očuvanje kapitalističkog društvenog sistema u toj zemlji i njenog ostanka u imperijalističkoj tamnici naroda EU. Naravno, zapadni imperijalistički lihvari se neće “smekšati” jer je dužničko ropstvo jedan od mehanizama koji kaptalizam održava u životu.

NKPJ ističe da rezultat referenduma u Grčkoj, podrška opciji “ne”, ne znači da se narod te zemlje poistovetio sa kompromiserskom i pro-imperijalističkom politikom vlade , na čelu sa Sirizom. Naprotiv, rezultat referenduma jasno pokazuje da je narod rekao ne pljačkaškoj politici zapadnog imperijalizma. Jedino pred čim zapadni imperijalizam odstupa je organizovani otpor potlačenih masa. Zato radni narod Grčke treba da podrži svoju avangardu, KKE, zatraži prekid vraćanja dugova, izlazak iz evro zone i Evropske unije, prekid bilo kakvih aranžmana sa Trojkom i nacionalizaciju banaka. Samo uspostavljanje vlasti naroda Grčkoj garantuje prosperitet i napredak. Samo ukidanjem kapitalizma i stvaranjem socijalizma, narod Grčke će postati istinski slobodan.

Sekretarijat Nove komunističke partije Jugoslavije

Beograd,

06. jul 2015. godine