ZAVRŠEN RAD IV KONGRESA NKPJ

IV kongres Nove komunističke partije Jugoslavije s uspehom je održan 28.11.2015. u Beogradu, u sedištu Partije.Tek nešto manje od 66 delegiranih članova Partije za učešće u radu Kongresa iz različitih krajeva zemlje, prisustvovalo je istom i uzelo aktivno učešće u svim tačkama dnevnog reda. Dnevni red je sadržao sledeće tačke:

- Otvaranje Kongresa uz intoniranje "Internacionale" i himne "Hej Sloveni";

- Uvodni referati članova rukovodstva;

- Podnošenje finansijskog izveštaja IV kongresu;

- Podnošenje rezolucija IV kongresa;

- Diskusija i usvajanje rezolucija;

- Usvajanje Programa i Statuta Patije;

- Izbor Centralnog komiteta Partije;

- Izbor Sekretarijata Partije;

- Izbor Izvršnog sekretara;

- Izbor Generalnog sekretara;

Sve tačke dnevnog reda promatrane su pažljivo i temeljno, uz žive diskusije u kojima se govorilo o političkoj liniji i organizacionim pitanjima Partije, kao i o opštim društveno-političkim okolnostima u kojima Partija deluje.

Nešto posle 11 časova, uz intoniranje himne naše Partije i himne međunarodnog proletarijata „Intrernacionale“, kao i himne naše domovine „Hej Sloveni“, posle izbora radnog tela Kongresa i verifikacione komisije, IV Kongres Nove komunističke partije Jugoslavije je zvanično počeo s radom.

Uvodne referate podneli su Generalni sekretar NKPJ, drug Batrić Mijović, Izvršni sekretar NKPJ, drug Aleksandar Banjanac, Sekretar za međunarodne odnose NKPJ, drug Marijan Kubik, Prvi sekretar SKOJ-a, drug Aleksandar Đenić, i članica Sekretarijata Partije i Glavna i odgovorna urednica partijskog organa "Novi komunist" drugarica Vesna Milunović.

Generalni sekretar Partije, drug Mijović, između ostalog u svom govoru je istakao kako: „Naša Partija IV kongres dočekuje u uslovima velike svetske ekonomske krize, društvenih protivrečnosti i imperijalističke agresije u borbi za ponovnu preraspodelu sveta. Krupni kapital nastoji da manje zemlje i narode kolonizuje, a radničku klasi pretvori u robove, a sve pod plaštom širenja demokratije. Tehnološki razvoj, umesto da doprinese sveopštem blagostanju i boljem životu, zapravo služi da se obogate pojedinci. Radnici žive na ivici egzistencije. Radnička klasa je neorganizovana i razjedinjena, kao i rukovodstva sindikata. U našoj zemlji mnogi od njih zapravo predstavljaju direktnu podršku kapitalistima i štite njihove interese. Preduzeća se rasprodaju domaćoj i belosvetskoj bandi, a radnici ostaju bez posla. Sve više naše stanje liči na stanje klasične kolonije. Takođe se rasprodaju i prirodna bogatstva – rudnici, mineralne vode, poljoprivredno zemljište... Ovako se stvara vazalni odnos prema stranim kreditorima i međunarodnim finansijskim centrima moći. Takvi su uslovi u kojima radi naša Partija, stojeći čvrsto na poziciji marksizma-lenjinizma i proleterskog internacionalizma.“

Drug Mijović je dalje istakao: „kako je NKPJ formirana pre 25 godina, kako mi ne priznajemo razbijanje Jugoslavije, te kako je za njenu sudbinu odgovorno, između ostalog, i nekadašnje rukovodstvo Saveza Komunista Jugoslavije, u sprezi sa spoljnim faktorom. Jačanje nacional šovinizma je kulminiralo sa upotrebom nasilja, a naša Partija se tome oštro suprotstavlja.

NKPJ je od osnivanja na meti buržoaskih partija, ali i tzv. levičarskih partija. Rukovodstvo Partije odlučno brani svoj Program zasnovan na politici marksizma-lenjinizma i protivi se njenom idejno-političkom i organizacionom rastakanju kroz štetna ujedninjenja i utapanja u partije i pokrete koji takvu orijantaciju nemaju. Istina, nećemo moći da učestvujemo na buržoaskim izborima, pre svega zbog Zakona o političkim strankama. No, apelujemo i trudićemo se da skupimo 10. 000 potpisa koji se od nas traže. Zahtevaćemo da se aktivnosti na tom polju poboljšaju.

Oštro se suprotstavljamo ulasku u tvorevinu imperijalističkih zemalja za porobljavanje i pljačku manjih naroda, EU. Oštro osuđujemo približavanje Srbije NATO agresorima.

Partija je uspešno organizovala aktinvnosti pre svega zahvaljujući mladim drugovima iz SKOJ-a. Posebno cenimo njihov rad na omasovljenju i kadrovskom jačanju.

Izvršni organi partije su ostvarivali dogovorenu politiku, pre svega revnosnim angažovanjem Sekretarijata NKPJ.

Posebna pažnja je posvećena aktivnosti ućešća u Međunarodnom komunističkom pokretu, u kome Partija uživa veliki ugled. Mi smo jedina partija sa prostora bivše Jugolavije u toj asocijaciji“, zaključio je drug Mijović.

Posle pauze koja je usledila posle uvodnih referata, prešlo se na predstavljanje finansijskog izveštaja za period od prethodnog Kongresa iz 2012. godine do danas. Izveštaj je ispred sekretarijata NKPJ podneo drug Vladimir Davidović. U izveštaju druga Davidovića svim delegatima Kongresa je predočen tok prihoda i rashoda u navedenom periodu, kao i udeo dobrovoljnih priloga, članarina i drugih prihoda u ukupnom partijskom budžetu.

Po usvajanjuj finansijskog izveštaja prešlo se na iznošenje predloga različitih rezolucija vezanih za plan rada i stretegiju delovanja naše Partije. Rezolucije koje su se našle na dnevnom redu su sledeće:

- "Rezolucija o planu kratkoročnog delovanja NKPJ do V kongresa s osvrtom na opšte aktuelne socijalne i političke okolnosti rada Partije" koju je podneo drug Aleksandar Banjanac (*ova rezolucija u izvesnom smislu predstavlja usvojen putokaz za rad Partije do sledećeg Kongresa);

- "Rezolucija o međunarodnim pitanjima i saradnji sa kompartijama sveta" koju je podneo drug Marijan Kubik;

- "Strategija rada NKPJ u jugoslovenskim republikama " koju je podneo drug Marko Šović;

- "Rezolucija o stavu NKPJ prema drugim levičarskim partijama i pokretima u zemlji" koju je podnela drugarica Vesna Milunović;

- "Omladinska rezolucija" koju je podneo drug Aleksandar Đenić;

- "Rezolucija o studentskim pitanjima" koju je podneo drug Jovan Živanović;

Sve podnesene rezolucije su bile usvojene, ali posle iscrpnih diskusija i u nekim slučajevima znatnih promena i dopuna s kojima su izglasane.

Po završetku svih diskusija i usvajanja rezolucija prešlo se na usvajanje Programa i Statuta Partije. Premda je Godišnja konferencija NKPJ koja je održana u februaru ove godine usvojila i u izvesnom smislu „osvežila“ Program i Statut Partije, Kongresu nije preostalo ništa drugo nego da definitivno potvrdi ta dva teksta, koja su dostupna na našoj zvaničnoj internet prezentaciji u rubrici „DOKUMENTI“.

Posle još jedne pauze koja je potom usledila prešlo se na izglasavanje Centralnog komiteta, Sekretarijata Partije, Izvršnog i Generalnog sekretara. Predloge kandidata za sva tela i funkcije predložio je Sekretarijat Partije. Za CK Partije je izabrano 43 člana, za Sekretarijat 19 članova, a za Izvršnog i Generalnog sekretara na predlog Sekretarijata ponovo su izglasani drug Aleksandar Banjanac i drug Batrić Mijović. Drugovi Banjanac i Mijović su se zahvalili Kongresu na ukazanom poverenju uz obećanje da će nastojati da ga opravdaju i uz napomenu da će se naporno raditi na daljem podmlađivanju najužeg rukovodstva Partije, te da već na sledećem Kongresu ili nekoj od partijskih konferencija možemo očekivati takav izbor.

Posle čestitki upućenih svima koje je Kongres izglasao u organe Partije, rad IV kongresa posle iscrpnog rada je završen.

Iscrpni rad do kasnih poslepodnevnih sati nije sprečio prisutne delegate da po završetku rada Kongresa održe Svečanu akademiju u čast Dana republike - 29. novembra. Uz podsećanje na istorijski značaj i važnost ovog praznika za radni narod čitave Jugoslavije, podvučeno je da je simbolika održavanja Kongresa u susret Danu republike nimalo slučajna.

Na kraju je zaključeno da odluke Kongresa automatski stupaju na snagu, a u periodu pred nama predstoji puno vrednog rada da se one sprovedu u delo.

Sekretarijat NKPJ,

Beograd,

30.11.2015.