REHABILITACIJA KVISLINGA NEDIĆA NEĆE PROĆI!

Preko dve stotine antifašista okupilo se danas da iskaže svoj stav o pokušaju rehabilitacije fašiste i kvislinga, Milana Nedića. NKPJ i SKOJ uzeli su jednu od vodećih uloga u ovom protestu. Današnjim protestom poslali smo jasnu poruku – rehabilitacija izdajnika ne sme i neće proći.

Više od dvesta antifašista okupilo se danas ispred Višeg suda u Beogradu, ulica Timočka 15, kako bi izrazili protest protiv sramnog pokušaja rehabilitacije fašističkog kvislinga Milana Nedića. Učesnici protesta su, mahom, nosili komunistička obeležja. Uzvikivali su parole proput: “Služio je Hitlera, sluga okupatora”, “Hitlera je služio, s ustašama družio”. Oni su pevali partizanske pesme i dostojanstveno i energično poslali svoju poruku.

Sa druge strane, iako propagiranje fašizma nije dozvoljeno zakonom, ipak je danas zakon štitio fašiste. Država, verovatno zabrnita zbog malobrojnosti okupljenih fašista i zabrnuta da se njihov glas neće dovoljno ćuti, dozvolila je ovoj grupici korišćenje megafona. Sa druge strane, pred sam početak protesta policija je legitimisala pripadnike naše partije i našeg omladinskog saveza i strogo zabranila korišćenje megafona, preteći krivičnim prijavama. Noseći zastave Dimitrija Ljotića, zatim “južnjačku zastavu”, simbol rasizma i brojna (zakonom zabranjena) nacistička obeležja. Uzvikivali su sramne parole, za koje bi trebalo odmah da budu osuđeni: “Vidimo se na Banjici, Jajincima”, i slično...

Ističemo da je ovo samo jedna u nizu akcije koje će NKPJ i SKOJ sprovesti u cilju sprečavanja sramne rehabilitacije. Oštro se suprotstavljamo sramnom prekrajanju istorije, stavljanjem četnika, a zatim i fašista na stranu onih koji su zaista branili zemlju od okupatora.

Da podsetimo, razlozi zbog kojih se NKPJ i SKOJ protive rehabilitaciji Milana Nedića su sledeći:

- Milan Nedić je bio izdajnik srpskog naroda i Jugoslavije koji je služio interesima naci-fašističkog okupatora u Drugom svetskom ratu

- Milan Nedić je bio na čelu kvislinške marionetske „vlade“ koja je služila i pomagala okupatorskim trupama

- Milan Nedić je oganizovao kvislinške jedinice koje su se borile protiv oslobodilačkog partizanskog pokreta a finansirale su ih okupacione vlasti

- Milan Nedić je tokom Drugog svetskog rata na prostoru Jugoslavije bio na istoj strani na kojoj su bili i drugi izdajnici jugoslovenskih naroda, belogardejci, ustaše, pro-fašističke milicije izdajnika muslimanskog naroda, zelenaši, balisti, folskdojčeri, VMRO-vci i naravno četnici

- Milan Nedić je organizovao masovna hapšenja Jevreja i Roma koji su ubijani u koncentracionim logorima i drugim mestima

- Milan Nedić je kao simpatizer fašizma donosio antisemitske i antiromske i druge rasističke zakone i propise

- Milan Nedić je organizovao kazamate u kojima su ubijani komunisti, antifašisti i drugi rodoljubi

- Milan Nedić nije spasavao srpski narod, već je naprotiv Srbe predavao fašitičkom okupatoru i direktno je odgovaran za stradanje više desetina hiljada Srba

- Milan Nedić je sramota srpskog naroda i zaslužuje samo prezir i gađenje

Rehabilitacija izdajnika neće proći!

Smrt fašizmu – sloboda narodu!

Sekretarijat NKPJ,

Sekretarijat SKOJ-a,

Beograd,

08.02.2016.