TUCO MI TE NE DAMO!

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) se kategorički protivi odluci odbornika Skupštine grada Beograda da se sa Trga Dimitrija Tucovića, spomenik velikog srpskog marksiste, izmesti na perifernu lokaciju, a da se njegovi posmrtni ostaci premeste u Aleju velikana na Novom groblju u Beogradu.NKPJ ističe da je reč o sramnoj odluci koja predstavlja napad na lik i delo velikog Dimitrija Tucovića, skrnavljenje njegovog grobnog mesta i uvredu za celokupan progresivni radnički pokret i sve radne ljude Srbije.

NKPJ naglašava da ne postoji nijedan opravdan razlog za sprovođenje odluke gradskih odbornika iz redova buržoaskih stranaka.

Spomenik Dimutriju Tucoviću i njegov grob nisu slučajno na beogradskom trgu Slavija. Tu se nalazio Radnički dom gde je doneta odluka o formiranju Srpske socijaldemokratske partije, prve marksističke partije na prostoru Srbije, čiji je Tucović postao vođa. Na tom gradskom trgu, svojevremeno, Dimitrije Tucović je držao vatrene govore pred desetinama hiljada okupljenih radnika, posebno za takve prigode kao što je 1. maj - praznika rada i međunarodne proleterske solidarnosti, kada je centralna manifestacija, defilovala od Kalemgdana do Tra Slavija gde bi se okupljenima obraćao ovaj istaknuti narodni i radnički tribun. Stoga postoje simbolični ali i objektivni razlozi da Dimitrije Tucović bude sahranjen na tom mestu i da ima svoj spomenik, što nikako ne treba menjati.

Kad se prethodno izrečeno uzme u obzir sasvim je jasno da buržoaski pro-imperijalistički režim Aleksandra Vučića preko svoje većine u Skupštini grada Beograda želi da skloni spomenik i posmrtne ostatke Tucovića, samo iz jednog razloga a to je strah od imena i dela velikog Dimitrija Tucovića. Naime, kao simbol radničkog pokreta Srbije, spomenik Dimitrija Tucovića je postao tradicionalno okupljalište na kome počinju svi prvomajski i drugi progresivni radnički i sindikalni protesti u Beogradu. U eri svetske krize kapitalizma a posebno u svetlu retrgoradnih anti-radničkih mera koje po nalozima zapadnog imperijalizma donosi režim Aleksandra Vučića tradicionalno okupljalište progresivnog radničkog pokreta u samom centru Beograda, predstavlja veliki problem za vladajuću kapitalističku klasu. Dimitrije Tucović je bio nepomirljivi neprijatelj kapitalizma i eksploatacije tuđeg rada i borio se do svoje smrti za njihovo ukidanje. Dimitrije Tucović je bio nepomirljivi neprijatelj imperijalizma i do svoje smrti se borio za njegovo slamanje. S obzirom da vladajući režim u Srbiji sprovodi eksploatatorsku i pro-imperijalističku politiku jasno je zašto se plaši i mrtvog Dimitrija Tucovića i zašto ne želi njegov spomenik kao simbol i okupljalište progresivnih snaga na trgu u centru glavnog grada Beograda. Tucović nije doživeo socijalizam zbog svoje tragične i herojske smrti u Prvom svetskom ratu, gde je stradao na braniku otadžbine kao vojni kapetan, ali je utro put za njegovu izgradnju 1945. godine nakon završetka narodno-oslobodilačke borbe i revolucije koju je iznedrila slavna Komunistička partija Jugoslavije (KPJ) koju su osnovali na kongresu u Vukovaru članovi Tucovićeve SSDP zajedno sa socijaldemokratama iz drugih delova Jugoslavije. Tucović je simbol da je ostvarivanje socijalizma istorijska neminovnost i buržoaski režim pogrešno smatra da će ta neminovnost biti izbegnuta ako ukloni njegov spomenik.

Treba napomenuti i činjenicu da je pokušaj gradskih vlasti u skladu sa opštom pomamom i trendom intneziviranja revizionističkih istorijskih poteza u Srbiji, rehabilitacija narodnih neprijatelja i izdajnika poput Mihailovića, a sada i Nedića. Uklanjanje spomenika Tucoviću je i u skladu sa najnovijim fašističkim trendovima uvezenim iz inostranstva, konkretnije iz Ukrajine u kojoj je na vlasti fašistička hunta, koja je od 2014. u zemlji porušila na hiljade spomenika istaknutih radničkih lidera i tribuna, te zato smatramo da je ovo pitanje u našem društvu zabrinjavajuće i od opšteg i savremenog značaja, a ne samo nekakv sukob vlasti, tj. „naprednjačke Srbije“ s prošlošću. Ne dozvolimo da Beograd postane ono što je danas, na žaslost, postao Kijev.

Spomenik i grob Dimitriju Tucoviću čine deo memorijalne celine na jednom od glavnih prestoničkih trgova i pod zaštitom su države, tj. nadležnih institucija kao spomenici kulture. Otud je odluka gradskih vlasti u Beogradu o uklanjanju spomenika i groba Dimitrija Tucovića u grubom sukobu sa zakonom Republike Srbije, tj. odluka je nelegalna.

Dimitrije Tucović nepokolebljivi i odlučni borac za progres i heroj koji je život dao za odbranu svoje domovine od tuđina ne zaslužuje sramni tretman koji mu je namenila buržoaska vlast. NKPJ neće dozvoliti skrnavljenje njegovog grobnog mesta i nepoštopvanje imena i dela te će pokrenuti niz zakonski dozvoljenih akcija i inicijativa da se sramna odluka odbornika Skupštine grada bezuslovno ukine.

Buržoaski vlastodršci dalje ruke od spomenika i groba Dimitrija Tucovića!

Slava Dimitriju Tucoviću, njegovo delo je večno!

Sekretarijat Nove komunističke partije Jugoslavije

Beograd,

09. 02. 2016.