PODRŠKA GENERALNOM ŠTRAJKU RADNIKA FAP-a

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) daje punu podršku generalnom štrajku koji su 23. februara počeli radnici Fabrike automobila Priboj.NKPJ podržava sve štrajkačke zahteve radnika FAP-a i traži od Vlade Srbije da se odmah, kako štrajkači zahtevaju, isplate dve i po zaostale plate i poveže radni staž. NKPJ poziva radnike FAP-a u štrajku da istraju u svojoj borbi do ispunjenja svih svojih zahteva, odnosno da se isplati zaostalih osam i po plata, poveže pet i po godina nepovezanog radnog staža i da nadležni u državi nađu održivo rešenje da fabrika nastavi sa radom i posle 31.maja kada ističe rok za njeno restrukturiranje.

NKPJ se najoštrije protivi težnji Vlade Srbije da privatizuje tu fabriku. Ne samo da bi na taj način veoma delikatan i za državu važan posao proizvodnje vozila za Vojsku Srbije bio u rukama stranih buržuja ili domaćih tajkuna već bi prodaja te uspešne fabrike sa velikom tradicijom podrazumevala i otpuštanje radnika, smanjenje zarada, stvaranje profita eksploatacijom tuđeg rada, gubljenje profita koji bi išao u privatne ruke umesto u državnu kasu za potrebe zdravstva, školstva i socijale koju koriste ili će kao penzioneri koristiti između ostalih i zaposleni u FAP-u kao i njihove porodice. NKPJ poziva radne ljude Srbije da se solidarišu za borbom i zahtevima svoje braće i sestara iz FAP-a, jer samo ujedinjena radnička klasa može da se izbori za svoja prava i status.

Vlada Srbija odmah mora da zaustavi reakcionarni proces privatizacije FAP-a kao i drugih preduzeća u restrukturiranju. Buržoaska pro-imperijalistička vlast je isključivi krivac za probleme FAP-a i svih drugih preduzeća u restrukturiranju u Srbiji. Umesto da omogući tim preduzećima da rade i zarade buržoaska vlast je na njihovo čelo postavljala nesposobne kadrove iz svojih redova koji su izvlačili kapital iz njih ili ih je prodavala za budzašto stranom i domaćem eksploatatorskom kapitalu.

NKPJ zahteva momentalno zaustavljanje procesa privatizacije i stečajnog postupka u 500 državnih i društvenih preduzeća. U svim tim preduzećima Vlada je dužna da postavi profesionalan i sposoban menadžment koji će znati kako da posluje i obezbedi plate za zaposlene i davanja državi za potrebe zdravstva, školstva i socijale od kojih korist ima celokupno društvo. NKPJ zahteva da se izvrši deprivatizacija svih preduzeća koja su prodata stranom i domaćem kapitalu, da se svi otpušteni radnici vrate na posao a da na čelo tih firmi dođu sposobni rukovodioci koji će te kolektive voditi na ekonomski održiv i zadovoljavajući način.

Živela borba radnika Fabrike automobila Priboj!

Solidarnost sa radnicima u štrajku!

Štrajk do ispunjenja svih zahteva!

Sekretarijat Nove komunističke partije Jugoslavije

Beograd,

29. februar 2016. godine