SOLIDARNOST S KP POLJSKE

Delegacija Nove komunističke partije Jugoslavije (NKPJ) predala je 14. maja potestno pismo Ambasadi Poljske u Beogadu, povodom skandalozne sudske presude protiv članova Komunističke partije Poljske (KPP) i novih antikomunitičkih mera desničarskih vlasti u Poljskoj.
NKPJ izražava najoštriji protest zbog toga što je sud u Poljskoj osudio četvoro članova nama sestrinske KPP na devet meseci uslovne robije zbog „propagiranja totalitarne ideologije“. U praksi, članovi KPP su osuđeni zbog izražavanja marksističko-lenjinističkih stavova u partijskom listu i na internet stranici.

NKPJ ističe da to što poljske buržoaske pravosudne vlasti komunističku ideologiju smatraju „totalitarnom“ i izjednačavaju je sa fašizmom predstavlja besmislicu i budalaštinu. Ako se neko služu tiranskim i autoritativnim metodama to je onda poljska vladajuća pro-imperijalistička buržoazija, koja proganjanjem komunista pokazuje i svoje licemerje i lažnu „demokratičnost“. NKPJ protestuje i protiv svih zakona koje donose poljske buržoaske pro-imperijalističke vlasti a čiji je cilj zabrana komunističke ideologije i simbola. Istovremeno dok se na bestijalan način obračunava sa komunistima poljsko buržoasko zakonodavstvo toleriše ili čak donosi osloboađajuće presude kad je reč o divljanju neo-nacističkih bandi u toj zemlji.

NKPJ ističe da se komunizam nikako ne može izjednačiti sa fašizmom. Komunizam je ideologija koja propagira oslobađanje radnog čoveka od kapitalističke ekspoloatacije, protivi se svakoj diskriminaciji po rasnoj, nacionalnoj, polnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, protivi se ratu i imperijalizmu kao najvećem stadijumu reakcionarnog političkog sistema kakav je kapitalizam. Komunizam je humanistička i progresivna ideologija potpuno suprotstavljena fašizmu koji nije ništa drugo do najkrvoločnije i najbestidnije lice kapitalizma a fašisti nisu ništa drugo do buržoaski psi na lancu za obračun sa avangardom radničke klase na čelu sa komunistima. Osudom naših drugova iz KPP, donošenjem antikomunističkih zakona i sprovođenjem antikomunističke kampanje buržoaski režim u Poljskoj krši osnovna ljudska prava i političke slobode i ne poštuje demokratske postulate na koje se licemerno poziva.

Zato NKPJ izričito zahteva da osuđenim drugovima u Poljskoj kazna momentalno bude ukinuta kao i da se prekine sa donošenjem antikomunističkih zakona i sprovođenjem antikomunističke kampanje. Članovi KPP su nevini i niko nema pravo da im sudi i izriče kazne i ograničava slobodu govora i sprečava u izražavanja pravilnih i pravednih političkih stavova, odnosno propagiranju socijalizma i komunističke perspektive.

Živela Komunistička partija Poljske (KPP)!

Poljski buržuji dalje ruke od komunista!

Stop antikomunističkim zakonima i propagandi!

Sekretarijat Nove komunističke partije Jugoslavije

Beograd,

14. maj 2016. godine