ODRŽAN SASTANAK KOMUNISTIČKIH I RADNIČKIH PARTIJA BALKANA U SOLUNU

U organizaciji Komunističke partije Grčke (KKE), 15. maja je u Solunu održan sastanak balkanskih komunističkih i radničkih partija sa temom „Opasna uloga EU i NATO na Balkanu, antagonizmi monopola koji donose imperijalističke ratove, izbeglice, nacionalizam i odgovor naroda na njih“.Pored Komunističke partije Grčke, sastanku su prisustvovale i partije iz Bugarske (Komunistička partija Bugarske; Savez komunista Bugarske), Rumunije (Socijalistička partija Rumunije; Partija komunista Rumunije), Albanije (Komunistička partija Albanije), Srbije (Nova komunistička partija Jugoslavije; Komunisti Srbije), Makedonije (Komunistička partija Makedonije), Hrvatske (Socijalistička radnička partija) i Turske (Komunistička Partija, Turska).

Sastanak je otvorio drug Dimitris Kutsumpas, Generalni Sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Grčke. U svom uvodnom obraćanju on je između ostalog rekao da se na prostoru Balkana može jasno videti nemogućnost stabilnog razvoja kapitalističke ekonomije, što izaziva zaoštravanje kontradikcija i uzrokuje političke nemire. Na primeru balkanskih zemalja se može videti intenziviranje agresivnosti buržoaske klase kroz implementaciju teških anti-narodnih mera koje najpre udaraju na položaj radnika. U isto vreme koriste se sva sredstva za manipulaciju narodom i omladinom kako bi se držali zarobljeni u buržoaskoj ideologiji i politici. Podstiču se lažna očekivanja u pogledu kursa kapitalističke produkcije, podstiču se nacionalizam i njegova oštrica antikomunizam – istakao je drug Dimitris i oštro osudio anti-komunističke sudske procese i tužbe koje se vode protiv komunista u Rumuniji i Turskoj kao i protiv kadrova omladine NKPJ, tj. protiv rukovodilaca SKOJ-a.

Sve ovo – istakao je drug Kucumpas – dešava se unutar okvira, uz povećanu ulogu i intervenciju Evropske Unije i NATO pakta, uz zaoštravanje unutar-imperijalističke kompeticije sa Rusijom i drugim kapitalističkim zemljama. „Već čitamo da Rusija povezuje političku nestabilnost Makedonije sa planom za „obojenu revoluciju“, koja cilja da obori političke snage koje se ne slažu sa uvedenim sankcijama EU i SAD protiv Rusije“.

Generalni Sekretar se dalje osvrnuo na izgradnju „Trans-egejskog gasovoda“ koji će započeti u Solunu uz prisustvo lidera zemalja kroz koje prolazi (Azerbejdžan, Turska, Italija) kao i uz prisustvo premijera Grčke Aleksisa Ciprasa. Prisustvo predstavnika Evropske komisije i SAD-a, demonstrira činjenicu da je konstrukcija ove energetske infrastrukture nastavak borbe za kontrolu energetskih zaliha, njihovih transportnih ruta, i tržišne podele. Poznato je da su predstavnici ovih imperijalističkih sila (EU i SAD-a) učinili sve da blokiraju slične energetske planove Rusije za Balkan, u cilju da EU učine, kako oni kažu, nezavisnom od Rusije.

Treba naglasiti – nastavio je Kucumpas – da će biznis grupe a ne radnici profitirati od konstrukcije „Trans-egejskog gasovoda“. Jedino socijalizacijom domaćih energetskih resursa i infrastrukture, uz odvezivanje od EU i NATO pakta, mogu ovakvi projekti biti od koristi narodu.

Drug Kucumpas se zatim osvrnuo i na druge aktuelne teme koje su značajne i za dešavanja na Balkanu, poput situacije u Ukrajni, Siriji, Iraku, Libiji itd. Govorio je o ciljevima takozvanog antiraketnog štita koje su SAD i NATO pozicionirale u Istočnoj Evropi i posebno se osvrnuo na problem izbegličke krize. Samo u Grčkoj je trenutno zarobljeno desetine hiljada ljudi. Hiljade su zarobljene u zatvorenim kampovima u užasnim uslovima. Nevladine organizacije eksploatišu ovu situaciju i koriste EU fondove u sumnjive svrhe. Ovi problemi se ne mogu rešiti sve dok traju imperijalistički ratovi. Krupni kapital nastoji da se učvrsti tako što sa jedne strane koristi rasizam i ksenofobiju deleći radnike na bazi njihovog jezika i religije, a sa druge strane koristi kosmopolitizam u cilju da integriše deo izbeglica u kapitalističku ekonomiju, da obnovi radnu snagu i poveća stopu eksploatacije.

Balkan ima osobit geostrateški značaj kao kapija tri kontintenta (Evrope, Azije, Afrike). Kontrolistati ga znači pre svega kontrolisati transport robe i energije. Takođe, to je most interesa SAD-a, NATO pakta i EU za političku, ekonomsku i vojnu konsolidaciju njihovog uticaja na region Evroazije, Crnog mora, Kavkaza, Kaspijskog mora, Bliskog Istoka i severne Afrike, upravo zato NATO jača svoje vojne baze u Grčkoj, Bugarskoj i Rumuniji, i nastoji da se proširi na druge države Balkana, (poput Crne Gore). Stoga je najbliži zadatak komunističkog i radničkog pokreta da istakne ove opasnosti unutar-imperijalističkih kontradikcija, da razotkrije njihove uzroke u prirodi eksploatatorskog kapitalističkog sistema. „Komunističke partije u našem regionu se moraju boriti protiv svojih slabosti i preduzeti neophodne mere za jačanje zajedničke borbe naroda Balkana protiv učešća naših zemalja u imperijalističkim intervenicijama i ratovima, protiv snabdevanja baza i militarne infrastrukture za potrebe NATO-a i EU“ – naglasio je drug Kutsumbas, i dodao da komunisti moraju jačati klasno orijentisani radnički pokret, pokret siromašnih i srednjih slojeva seoskog stanovništva, gradskih srednjih slojeva, žena i mladih, u svakoj balkanskoj državi. Treba jačati rad komunista u klasno orijentisanim sindikatima i na radnim mestima i stvarati bazu za širenje klasno orijentisanih sindikata u ostalim državama Balkana.

U ime Nove Komunističke Partije Jugoslavije skupu se obratio drug Marko Šović, član Centralnog komiteta NKPJ i sekretar SKOJ-a zadužen za međunarodne odnose. U govoru druga Šovića istaknuto je da region Balkana poput magneta privlači imperijalističke sile i predstavlja arenu za manifestovanje njihovih unutar-imperijalističkih kontradikcija u čemu značajnu ulogu igraju buržoaske političke snage balkanskih država. Balkan je danas eksperimentalni region Evrope u pogledu strategije za preživljavanje krize kapitalizma, u tu svrhu regrutovane su horde fašističkih i religijskih fundamentalista u svrhu stvaranja pritiska protiv radničkog pokreta. Danas se na Balkanu ispituju granice do kojih mogu ići mere političkog pritiska i uslovljavanja od strane Evropske Unije, monetarnog fonda i NATO pakta.

NKPJ smatra da se nacionalna pitanja na Balkanu mogu rešavati jedino unutar anti-imperijalističke platforme, svako „samo-opredeljenje“ pod sponzorstvom imperijalizma jeste jedino opcija u interesu imperijalista i protiv interesa najširih narodnih slojeva. Stoga, komunisti na Balkanu imaju ogromnu odgovornost da demaskiraju imperijalističke ciljeve koje se kriju iza projekata poput „nezavisnosti Kosova“.

Postojeća situacija na Balkanu nije bez presedana. Balkan nosi dugu istoriju krvave imperijalne „divide et impera“ politike. Grupisanje zemalja i naroda Balkana i njihovo ujedinjenje jeste jedina stvar koja može voditi ekonomskom, nacionalnom i političkom oslobođenju. Prvi korak ka tom cilju jeste jačanje uloge Kom partija što će obezbediti bolje uslove za udružene aktivnosti između Kom partija. Potrebno je ojačati rad unutar radničke klase, kako bi se regrutovale nove snage unutar sindikalnog pokreta sa ciljem stvaranja klasno orijentisanih sindikata. Takođe, moramo doprineti svim našim snagama jačanju i širenju mirovnog, anti-imperijalističkog pokreta, protiv vojnog prisustva NATO pakta na Balkanu.

Sekretarijat NKPJ,

25. maj 2016.