POVODOM PRIJEMA SLOGE U SVETSKU FEDERACIJU SINDIKATA (WFTU)

3. juna je objavljena vest da su Udruženi sindikati Srbije „Sloga“ primljeni u Svetsku federaciju sindikata (WFTU), čime je i Srbija, preko Sloge, dobila zastupljenost u ovoj velikoj svetskoj porodici najprogresivnijih i klasno najsvesnijih sindikata.Naša Partija najsrdačnije pozdravlja prjem Sloge u WFTU. WFTU ima svetle borbene tradicije za sobom, kao mreža sindikata koji su uvek u prvim borbenim redovima svetskog proletarijata. Pored sindikalnih i socijalnih tema, WFTU u svom delovanju organizuje različite političke, antiimperijalističke, mirovne, humanitarne i druge aktivnosti. Naša Partija je praktično od svog osnivanja uspostavila bliske veze s WFTU i pojedinim sindikatima članicama. Kao rezultat svega Partija i SKOJ su učestvovali u nizu međunarodnih akcija koje je pokretala WFTU. Takođe, na naš predlog WFTU je organizovao nekoliko akcija solidarnosti, među kojima je poslednja velika bila slanje pomoći građanima Srbije tokom katastrofalnih poplava 2014. godine.

S druge strane, Sloga i NKPJ-SKOJ imaju, već možemo reći dugu i plodnu saradnju. Zajedno smo učestvovali u velikom broju protesta, štrajkova, akcija solidarnosti i podrške radnom narodu Srbije, skoro redovno zajednički obeležavamo Praznik rada – 1. maj na Trgu Dimitrija Tucovića u Beogradu.

Ubeđeni smo da će prijem Sloge u WFTU predstavljati značajan kavlitativan i organizacioni iskorak za borbu radnog naroda u Srbiji. NKPJ-SKOJ će uzeti aktivno učešće u svim aktivnostima koje slede u tom okviru, i s optimizmom gledamo na pozitivan razvoj borbe radnog naroda naše domovine.

U nastavku možete pročitati tekst čestitke koju je NKPJ uputila Slogi povodom prijema u WFTU:


Poštovane drugarice i drugovi iz Udruženih sindikata Srbije “Sloga”, poštovani druže Veselinoviću,

sa iskrenom radošću i zadovoljstvom primili smo vest da su Udruženi sindikati Srbije “Sloga” primljeni u Svetsku federaciju sindikata (WFTU) na čemu vam Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) i Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) od srca čestitaju.

Svetska federacija sindikata (WFTU) je najstarija svetska sindikalna organizacija i ujedno najprogresivnija, klasno svesna sindikalna centrala a USS “Sloga” je jedan od najborbenijih sindikata u Srbiji, iskrene levičarske orijentacije koji je predvodio mnoge borbe za egzistenciju a protiv kršenja radničkih prava i sloboda. U tim borbama USS “Sloga” je iskazala visok stepen klasne svesti i odlučno protivljenje nametima koje buržoaske vlasti I krupni kapital nameću ljudima koji žive od svog rada. Upravo zato i ne čudi da je došlo do saradnje između WFTU sa jedne i USS “Sloga” sa druge strane jer je reč o sindikalnim organizacijama koje dele potpuno identičnE ciljeve kad je reč o zaštiti radničkih prava.

NKPJ i SKOJ koriste ovu priliku da Vam uz čestitke poruče da ćete u našoj Partiji i omladinskom Savezu i dalje imati nepokolebljivog partnera i prijatelja u borbi protiv antinarodnih mera Vlade Srbije i stranog i domaćeg kapitala čije interese zastupa.

Srdačan drugarski pozdrav,

Batrić Mijović, generalni sekretar NKPJ

Aleksandar Banjanac, izvršni sekretar NKPJ

Aleksandar Đenić, prvi sekretar SKOJ-a

Beograd,

6. jun 2016. godine