ODRŽAN SASTANAK GENERALNOG SEKRETARA NKPJ SA RUKOVODSTVOM NKPJ IZ CRNE GORE

Drugog septembra je održan radni sastanak rukovodstva Sekretarijata NKPJ, na čelu s Generalnim sekretarom Partije drugom Batrićem Mijovićem, s najužim rukovodstvom ogranka partije za Crnu Goru u Beranama.Tom prilikom su razmenjena mišljenja o najvažnijim pitanjima iz rada Partije. Sastanak je organizovao sekretarijat NKPJ za Crnu Goru.

Teme razgovora su bile razmene mišljenja rukovodstva republičke organizacije NKPJ i Sekretarijata CK Partije o aktivnostima partije širom Jugoslavije i saradnje sa međunarodnim komunističkim pokretom, kao i informacije o sprovođenju programske politike NKPJ. Drugovi iz ogranka Partije za Crnu Goru izneli su konkretne predloge kako da se, specijalno u novonastalim političkim i društvenim okolnostima u Crnoj Gori, produbi i intenzivira rad naše Partije u sprovođenju njene politike i odluka. Preporučeno je da se nastavi sa jačanjem i podmlađivanjem partije i osposobljavanjem njenih kadrova za uspešnu borbu protiv buržoaskih i drugih reakcionarnih snaga u Crnoj Gori. Jedan od zaključaka donesenih na sastanku je da će se Partija i dalje odlučno boriti protiv ulaska Crne Gore u NATO i Evropsku uniju.

Sekretarijat NKPJ,

09. 09. 2016.