UČEŠĆE NKPJ NA VAŽNIM SASTANCIMA MEĐUNARODNOG KOMUNISTIČKOG POKRETA U ATINI

Poslanički klub Komunističke partije Grčke (KKE) u parlamentu EU bio je u Atini domaćin seminara posvećenog stogodišnjici objavljivanja dela klasika naučnog socijalizma V.I. Lenjina: "O paroli Sjedinjenih država Evrope". Seminar je održan u okviru predstojećeg plenuma Inicijative komunističkih i radničkih partija Evrope.Seminaru su prisustvovali predstavnici 20 komunističkih partija među kojima i predstavnici Nove komunističke partije Jugoslavije. Bila je ovo prilika za razmenu mišljenja, iskustava i potvrđivanje međusobne solidarnosti, uzajamnog poštovanja, razumevanje i saradnje.

Seminar je otvorio generalni sekretar KKE, drug Dimitris Kucumbas i drug Kostas Papadakis, član Centralnog komiteta KKE i predstavnik KKE u EU parlamentu.

Delegacija NKPJ istakla je u svom obraćanju da: "Danas znamo da EU nije ujedinila narode kako ističe zvanična i moćna EU-birokratija već je ujedinila kapital protiv naroda. EU i sve njene institucije i instrumenti u potpunosti su podređeni agresivnim interesima međunarodne finansijske kapitalističke klase. EU nije stvorena zato da bi radnicima bilo bolje, nego zato da im se nametne ropski sistem u kojem će radnici stvarati ogromne profite multinacionalnim korporacijama. To je jedina funkcija radnika u državama poput Evropske unije. Govoreći danas o Evropskoj uniji nezaobilazno se mora pomenuti i njena agresivna, rušilačka, imperijalistička suština i uloga u krvavim danima nestanka Jugoslavije. Razorena je jedna multietnička, multikulturalna, multikonfesionalna država koja je imala svoj istorijski i međunarodni pravni legitimitet da bi se na njenoj teritoriji stvorile nacionalne mini države. Jasno da Svako ko poznaje istoriju Evropske unije i tragične događaje na Balkanu tokom 90tih godina prošlog veka svestan je da je Evropska unija izgrađena na krvi jugoslovenskih naroda. Ipak verujemo da će Nova socijalistička Evropa naroda će zameniti staru Evropu buržuja. To je borba između slobode protiv ropstva, borba socijalne jednakosti protiv starih privilegija, pobeda novih ideja nad starim poretkom."

Nakon završetka ovog međunarodnog seminara, održan je i radni sastanak uredništva "Međunarodne komunističke revije" posvećen predstojećem sedmom po redu broju " Međunarodne komunističke revije" koji će biti u celosti posvećen velikom jubileju - Stogodišnjici Velike oktobarske socijalističke revolucije.

U uvodniku predstojećeg broja "Međunarodne komunističke revije" naglašeno je da "Komunisti se danas u celom svetu u svojoj borbi rukovode lekcijama Oktobra, gledajući u Oktobarskoj revoluciji, ostvarenje istorijske misije oslobođenja radničke klase".

Nesumljivo da su Oktobarska revolucija i njene posledice presudno su uticali na istoriju celokupnog čovečanstva ne samo od 1917. pa do kraja prošlog veka nego i dan-danas itekako i posredno i neposredno utiču na živote milijardi ljudi na planeti zemlji. Sve, i današnje, političke snage i revolucije i kontrarevolucije formirane su u odnosu na nju i oko nje i oko pitanja koja je ona postavljala i postavlja i danas. Sve najvažnije socijalne i političke tekovine svetske radničke klase i naroda osvojene su upravo na moćnom svetskom talasu klasne i nacionalno-oslobodilačke borbe pokrenutom Oktobarskom revolucijom.

Proširenom radnom sastanaku redakcije "Međunarodne komunističke revije" prisustvovali su predstavnici 12 partija, među kojima po prvi put i Nova komunistička partija Jugoslavije. Ovim je našoj partiji ukazano veliko poverenje i čast koju ćemo nastojati da opravdamo svojim radom.

Sekretarijat NKPJ,

17. 12. 2016.