VISOKA DELEGACIJA KP GRČKE BORAVILA U POSETI NKPJ

U dvodnevnoj poseti Beogradu, 06. i 07. juna, boravila je visoka delegacija Komunističke partije Grčke (KPG) koju je ugostila Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ). Grčku delegaciju su predstavljali drug Jorgos Marinos član Politbiroa i Centralnog komiteta KPG, takođe i poslanik u parlamentu Grčke iz frakcije KPG koja broji 15 poslanika, drug Eliseos Vagenas, član Centralnog komiteta na čelu odseka za međunarodne odnose, i drugarica Efi Tsigka iz odseka za međunarodne odnose KPG.

Do susreta je došlo na predlog drugova iz Grčke, koji su želeli da u otvorenom razgovoru s našim rukovodstvom razmene neka viđenja vezana za aktuelne situacije u Međunarodnom komunističkom pokretu, kao i za političke aktuelnosti kako na globalnom nivou tako i u regionu Balkana, kao i da predlože neke od konkretnih vidova buduće saradnje i podrške.Do prvog susreta je došlo u sedištu naše partije, a drugove su primili Generalni sekretar NKPJ drug Aleksandar Banjanac, sekretar za Međunarodne odnose, član Sekretarijata i Centralnog komiteta NKPJ drug Marijan Kubik, i drugarica Ana Ručnov, članica Sekretarijata i Centralnog komiteta NKPJ.

Tokom prvog susreta bilo je reči o aktuelnostima u radu naših partija, s naše strane su predstavljeni zaključci poslednjeg 5. vanrednog kongresa kada je na dužnost stupio novi Gensek, drug Banjanac, predočeni su rezultati poslednje predsedničke kampanje koja je na žalost završena i pre samih izbora zbog drskih mera vladajuće klase koja je iz izborne utakmice isključila svaku pravu opoziciju sistemu, drugovima iz KPG su predočeni rezultati održanih izbora kao i naše viđenje opšte političke klime u zemlji, koju karakteriše koncentracija velike moći u rukama jednog čoveka i partije koja isključivo zastupa interese domaćeg i stranog krupnog kapitala, nastavlja s ponižavanjima radnog naroda, servira laži o smanjenju nezaposlenosti i hvališe se u suštini neodrživom socijalnom situacijom u kojoj radnička klasa i svi ljudi koji žive od svog rada jedva sastavljaju kraj s krajem. Naši predstavnici su se osvrnuli i na razvoj situacije u našem regionu u kom se javljaju nove opasnosti od eskalacije sukoba i novih ratova podstaknutih nastojanjima imperijalističkih sila u našem regionu. Takođe, naša delegacija je prenela i planove za obeležavanje 100. godišnjice Velike okotobarske socijalističke revolucije koju proslavljamo ove godine.

Drugovi i drugarica iz Grčke su čestitali našem rukovodstvu i posebno drugu Banjancu na imenovanju za novog Genseka partije, ukazali su na naše bliske odnose i kontakte i potvrdili otovren i srdačan drugarski odnos kakav naše partije imaju od uspostavljanja međusobnih odnosa. Drugovi iz KPG su istakli da oni komunističke partije ne dele na velike i male, već na one koje pravilno ocenjuju situacije u razvoju političke i revolucionarne borbe i one koje to ne čine, na revolucionarne i oportunističke, na partije koje zasnivaju svoje delovanje na jačanju pozicija u radničkom pokretu i radničkim brobama i na one koje svoj rad baziraju na uskoj borbi za parlamentarnu zastupljenost i ne mnogo više od toga. Istaknuto je da je i KPG u svojoj prošlosti prošla kroz brojne krize i izazove, ali da je iako opstala kao moćna i masovna partija raničke klase Grčke, i dalje nespokojna svojom pozicijom i bez ikakvih samozadovoljenja nastavlja da širi opseg svog rada i uključuje nove članove i kadrove, što je u skladu s dodatnim podizanjem postavljenih ciljeva koji su ušli u najnoviji program partije usvojen na nedavno održanom 20. kongresu o čijim rezultatima je naše rukovodstvo bilo bliže upoznato. Na kongresu je potvrđena orijenticija KPG nastavka i jačanja politike socijalnih saveza, povezivanja s omladinom, siromašnim i srednjim seljaštvom, organizacijama žena, penzionera, izbeglica, migranata, itd. Grčki komunisti dela naša viđenja napete situacije na Balkanu, prilikom čega su posebno osudili projekat stvaranja Velike Albanije koji svoju konkretizaciju dobija svakim danom u sve većoj meri. Istakli su i opasnosti koje Turska izaziva u pograničnim delovima s Grčkom, gde krši suverenitet Grčke time što njeni vojni brodovi uplovljavaju u teritorijalne vode Grčke, a vojni avioni lete vazdušnim prostorom Grčke. Delegacija KPG je posebno istakla da je u prošlosti grešila kada je za situaciju ne samo ugrožavanja mira i izazvanja opsasnosti, već i za socijalnu i ekonomsku situaciju u njavećoj meri optuživala Zapadni imperijalizam ne videvši interese vladajuće klase u Grčkoj i grčkih kapitalista koji su imali jednako važnu ulogu u izazivanju spomenutih situacija. U tom svetlu oni su izneli i kritiku aktuelne vlasti Sirize, koja kao i prethodne vlasti stoji na pozicijama odbrane interesa vladajuće klase u Grčkoj i stranog krupnog kapitala. Izrazili su još jednom zahvalnost našoj partiji kao i drugim partijama koje su ih podržale u njihovoj pravilnoj oceni karaktera Sirize, koju su kada je došla na vlast, na žalost podržale i mnoge komunističke partije koje su skliznule u mutne vode oportunizma. Iako je svojevremeno KPG podržavala i pomagala mnoge od njih, te partije u osetljivoj situaciji u Grčkoj nisu uzvratile istom merom, što nije bio slučaj s NKPJ.

Sledeći radni dan je otpočeo video intevjuom koji su naši drugovi napravili s grčkom delegacijom i koji će uskoro biti dostupan preko naših medija.Potom je na naš predlog delegacija KPG boravila u poseti centrali Udruženih sindikata Srbije – „Sloga“ gde je delegaciju dočekao predsednik sindikata drug Željko Veselinović. U razgovoru s drugom Veselinovićem grčka delegacija je bila informisana o sturkturi sindikata, organizacionoj moći i potencijalima, kao i o strategiji borbe. Istaknuto je veliko obostrano zadovoljstvo što je Sloga od prošle godine deo velike svetske sindikalne porodice – Svetske federacije sindikata koja okuplja najporgresivnije sindikate svih meridijana koje komunsiti podržavaju i s kojima blisko sarađuju. Delegacija KPG je istakla veliko zadovoljstvo svime o čemu je bila informisana, kao i samom činjenicom da u Srbiji postoji sindikat kao što je Sloga, ukazala je da s optimizmom gleda na sardnju naše partije i Sloge i da u tome nedvosmisleno vidi veliku nadu za perspektivu borbe radnog naroda Srbije.

Posle srdačnog sastanka s rukovodstvom Sloge na čelu sa predsednikom Veselinivićem, kojem je prisustvovala i delgacija naših omladinaca iz SKOJ-a, napravljen je još jedan intervju, ovog puta za sloginu internet televiziju.Posle ovog intervjua je usledio sastanak s rukovodstvom SKOJ-a, ispred kojeg su s delegacijom KPG razgovarali Prvi sekretar SKOJ-a drug Aleksandar Đenić i članica rukovodstva drugarica Nađa Pavlica. Poseban akcenat tokom razgovora je bio stavljen na ovogodišnji Festival omladine i studenata koji će se održati u Sočiju. Našim omladincima su preneti pozdravi Komunističke omladine Grčke i želje za produbljivanjem saradnje i novim zajedničkim akcijama. I ove godine delegacija Komunističke omladine Grčka biće gost na Antifašističkom letnjem kampu koji organizuje SKOJ, dok će naši omladinci posetiti festival Odigitis koji organizuju mladi Grčki komunisti.

U poslepodnevnim satima održan je još jedan sastanak s rukovodstvom NKPJ na kojem je bilo reči uglavnom o situaciji u Međunarodnom komunističkom pokretu, kao i o konkretnim pitanjima saradnje između naših partija. Naša delegacija je najpre čestitala na uspešnoj akciji zaustavljanja Albanskog vojnog konvoja iz sastava NATO koji je trebalo da preko Grčke pređe ka Rumuniji i da tamo učestvuje u NATO vojnim vežbama. Aktivisti KPG i Komunističke omladine Grčke svojim telima su blokirali autoput i zaustavili čitav konvoj koji je zbog toga morao da se vrati u Albaniju. Čestitke za ovu uspešnu akciju su se nadovezale na zahvalnost za slične akcije kada je naša zemlja bila na meti NATO agresora, ali i za brojne druge akcije solidarnosti i pomoći koju su komunisti iz Grčke pružili našem narodu. Ovaj sastanak je bio prilika da se razmotre aktuelnosti u radu Međunarodnog komunističkog pokreta s posebnim osvrtom na analizu delatnosti pojedinih partija iz regiona i sveta. Grčka delegacija je ponovo istakla da u našem regionu uz KP Turske najbliže odnose ima s našom partijom, a mi smo s naše strane pružili viđenje i analizu komunističkog pokreta na prostoru bivše Jugoslavije. Delegacija KPG je potom uputila apel našoj partiji da uzme aktivno učešće na svim skupovima i akcijama koje će se ove godine održati povodom 100. godišnice Velike oktobarske socijalističke revolucije. Takođe, upućen je poziv da nastavimo da svojim tekstovima obogaćujemo sadžaj Međunarodne komunističke revije u čijem ovogodišnjem izdanju će se po prvi put pojaviti članak naše partije. Usledilo je i razmatranje teme raskola u nama i KPG-u bliskoj partiji, Komunsitičkoj partiji naroda Španije, čije će posledice uskoro dobiti puni epilog koji na žalost ne uliva nadu po pitanju razvoja dalje revolucionarne borbe u Španiji. Grčki drugovi su imali reči oštre kritike na račun sadašnjeg Genrelanog sekretara i vrhuške Komunsitičke partije naroda Španije, ali će o svemu biti više reči na narednim međunarodnim susretima koji će se održati tokom ove godine. Zajednički je konstatovano da je situacija u Međunaordnom komunsitičkom pokretu složena i teška, ali i da za komuniste nikada i nije bilo lakih situacija i vremena.

Na kraju se prešlo i na predloge zajedničkih akcija gde je sa strane delegacije KPG iznet predlog da delegacija naše partije obiđe u dužoj poseti Grčku i pobliže se upozna s delovanjem partijskih organizacija na lokalu, frontovskih organizacija partije i time stekne bolji uvid u taktiku i način delovanja Grčkih komunista. Iznet je predlog i o nizu aktivnosti, seminara, konferencija i skupova, povodom tema kao što su antiimperijalistička borba, borba protiv deindustrijalizacije, pitanje izbeglica na Balkanu i tome slično. Bilo je reči i o raznim vidovima ekonomske saradnje među partijama, o čemu će više reči biti po konkretizaciji svega o čemu je razmatrano.

Zaključak je usledio da među našim partijama vlada potpuno poverenje i otvorenost, solidarnost i drugarski odnosi. Naši delgetai su preneli da se NKPJ ponosi činjenicom da intenzivno i blisko sarađje s KPG čiji su članovi uvek dobrodošli u Srbiju, dok je Grčka delegacija prenela svoje iskrene nade u dalji pozitivan razvoj borbe komunista iz redova NKPJ koja ima potpunu podršku bratske KPG.

Posle sastanka druženje je nastavljeno u neformalnoj i veseloj atmosferi u Beogradskoj boemskoj ulici Skadarliji uz zvuke straogradske i narodne muzike.

Živela saradnja i drugarstvo NKPJ i KPG!

Živeo proleterski internacionalizam!

Sekretarijat NKPJ,

08. 06. 2017.