POVODOM BEOGRADSKIH IZBORA

Posle puno nagađanja, često oprečnih informacija u javnosti plasiranih od strane vladajuće partije u Srbiji i Beogradu, pojavila je se i poslednja informacija o mogućem datumu održavanja izbora u Beogradu, koji bi trebalo da se organizuju u martu sledeće godine, kada i dolaze na red.Iako ni ovu informaciju ne treba uzeti u celosti za konačnu, što ilustruje neozbiljnost katastrofalne vlasti predvođene SNS-om, Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) tim povodom obaveštava članstvo simpatizere i javnost da Beogradski aktivi partije i SKOJ-a nameravaju da uzmu učešće na predstojećim izborima kako bi Beograđani na biralištima ovog puta mogli da odaberu istinski narodnu, radničku i patriotsku opciju, koja bi se bavila gradskim temama pre svega polazeći s ovih osnova.

U pripremama za izbore i sve nephodne aktivnosti u tom procesu, napominjemo da ćemo ponuditi saradnju drugim organizacijama i pojedincima koji mogu biti „prirodni saveznici“ u borbi na načelima koje zastupaju naša Partija i njen omladinski savez. Tim povodom definisano je 12 izbornih programskih tačaka, koje predstavljaju samo krupne i goruće teme od opšteg značaja za Beograđane, a koje će se dopuniti nizom drugih tema od vitalnog značja za grad, gradska i prigradska naselja i njegove žitelje.

U nastavku teksta možete pročitati12 izbornih programskih tačaka NKPJ i SKOJ-a:

1. Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) se zalaže za stvaranje širokog Narodnog fronta koji bi sačinjavale sve istinski progresivne snage koje se zalažu za socijalnu pravdu i borbu protiv imperijalzma. U Narodni front bi trebalo da stupe sve progresivne organizacije koje se zalažu za socijalističku alternativu eksploatatorskom kapitalističkom sistemu kao i one koje se zalažu za obnovu naše socijalističke domovine Jugoslavije.

2. NKPJ se izričito protivi privatizaciji preduzeća poput PKB-a, Laste i svih ostalih preduzeća u državnom i pretežno državnom vlasništvu čijom bi svojinskom transformacijom građani Beograda izgubili ono što su generacijama pre njih stvarali njihovi očevi i dedovi. Takođe smo protiv i besmislenih subvencija iz državne i gradske kase i poklanjanja gradskog građevinskog zemljišta stranim kompanijama, pre svega trgovinskim lancima poput Ikee i Lidla. NKPJ se zalaže za deprivatizaciju svih preduzeća, kako na teritoriji Grada Beograda tako i na teritoriji čitave Srbije.

3. NKPJ se zalaže za poništavanja stečajeva u svim preduzećima u restrukturiranju kako na teritoriji Grada Beograda tako i u čitavoj Srbiji. Grad i Vlada Srbije su dužni da u tim preduzećima postave sposoban menadžment a ne svoje nesposobne partijske nameštenike.

4. NKPJ se zalaže za momentalno ukidanje Bus plus sistema, raskid ugovora sa privatnom kompanijom koja vrši prodaju i kontrolu karata u vozilima Gradskog saobraćajnog preduzeća. NKPJ se zalaže da gradski prevoz u Beogradu bude besplatan i da se finansira iz poreza koje bi plaćale strane kompanije i privatne firme ekstraprofiteri. NKPJ se zalaže da se raskine ugovor sa svim privatnim kompanijama koje učestvuju u gradskom prevozu i da tu funkciju jedino može da obavlja GSP. Svi zaposleni u privatnim kompanijama koje se bave javnim prevozom bi Grad bio dužan da zaposli u GSP „Beograd“.

5. NKPJ se zalaže za zaustavljanje takozvane izgradnje „Beograda na vodi“, odnosno stvaranje luksuzne bogataške četvrti u Beogradu i zahteva da Savamala ostane ono što je i bila radnička četvrt u kojoj žive Beograđani a ne belosvetski profiteri koji su se obogatili na grbači naroda.

6. NKPJ se zalaže za ukidanje komunalne policije čiji je jedini zadatak da pomaže privatnom kapitalu da ostvari profit. Radni narod Beograda nema nikakvu zaštitu ni korist od postojanja komunalne policije, već samo troškove i nijedan razlog za njeno postojanje apsolutno ne postoji.

7. NKPJ se protivi isterivanju na ulicu porodica iz stanova na osnovu prijava sudskih izvršitelja. Sudski izvršitelji su birokratski organ u službi privatnog kapitala, radni narod od te službe nema nikakvu korist i zato je treba ukinuti kako na teritoriji Beograda tako i na teritoriji čitave Srbije. Niko ko nema rešeno stambeno pitanje ne sme biti izbačen na ulicu zarad izdavanja poslovnog i stambenog prostora eksploatatorskom privatnom kapitalu.

8. NKPJ se protivi takozvanom javno-privatnom partnerstvu kojim se komunalne usluge predaju eksploatatorskom privatnom sektoru čime usloge koje plaćaju građani ostaju skuplje a ljudi zaposleni u gradskim komunalnim službama ostaju bez posla.

9. NKPJ traži da se vrate imena ulica i simbola iz perioda Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

10. NKPJ traži da usluge korišćenja vrtića budu subvencionisane od strane Grada i na najnižem mogućem nivou.

11. NKPJ traži da se momentalno nacionalizuje sav poslovni i stambeni prostor u vlasništvu rentijerskog privatnog kapitala i stavi na raspolaganje Gradu Beogradu i državi Srbiji.

12. NKPJ će se zalagati da se za sve gradske investicije koje prelaze 5 miliona dinara raspišu javne rasprave i glasanja, a po mogućstvu i referendumi.

Sekretarijat NKPJ,

Sekretarijat SKOJ-a,

Beograd,

02. 10. 2017.