NKPJ NA SKUPU REDAKCIJE MEĐUNARODNE KOMUNISTIČKE REVIJE

14.-15.oktobra 2017. u Atini je održan sastanak redakcije Međunarodne komunističke revije koji je ugostila Komunistička partija Grčke. Na ovom važnom skupu koji je bio prevashodno posvećen stogodišnjici Velike oktobarske socijalističke revolucije učestvovala je i naša Partija koju je predstavljala drugarica Ana Ručnov, članica Sekretarijata NKPJ.Na skupu u sedištu KP Grčke učešće su uzeli predstavnici Komunističke radničke partije Rusije, Socijalističke partije Letonije, Socijalističkog pokreta Kazahstana, Komunističke partije naroda Španije, Mađarske radničke partije, Komunističke partije Italije, Komunističke partije Turske, Južnoafričke komunističke partije, Komunističke partije Meksika, domaćina KP Grčke, kao i naše Partije.

Prvog dana skupa diskutovalo se o sadržaju 8. broja Međunarodne komunističke revije koji će biti posvećen pokretu za emancipaciju žena i koji će izaći tokom 2018. Na radnom delu svoj doprinos je dala naša drugarica iznoeći istorijski osvrt iz našeg iskustva, od početaka organizovanja radničkog pokreta u našoj zemlji i borbe za prava žena.

Sledećeg dana, u sedištu KP Grčke, bio je održan veličanstven skup posvećen stogodišnjici Crvenog oktobra. Referat naše drugarice o dostignućima i značaju Oktobra privukao je veliku pažnju. Okupljenima se iscrpnim govorom obratio i Generalni sekretar KP Grčke, drug Dimitris Kucumbas. Pored izlaganja učesnika skup je bio obogaćen kulturno-umetničkim programom, s revolucionarnim pesmama na više svetskih jezika.

NKPJ je učšćem na ovom važnom međunarodnom skupu u susret velikom jubileju, potvrdila svoju jasnu internacionalističku orijantaciju, posvećenost aktivnom doprinosu u radu Međunarodnog komunističkog pokreta, kao i značaj koji mi pridajemo velikom jubileju najznačajnijeg događaja u istoriji ljudske civilizacije - Velikoj oktobarskoj socijalističkoj revoluciji.

Sekretarijat NKPJ,

Beograd,

19.10.2017.