EVROPSKA INICIJATIVA KOMUNISTIČKIH I RADNIČKIH PARTIJA

Delegacija Nove komunističke partije Jugoslavije (NKPJ) prisustvovala je evropskom sastanku komunističkih i radničkih partija koji se pet godina za redom organizuje u Briselu u organizaciji Komunističke partije Grčke (KKE).Sastanku komunističkih i radničkih partija prisustvovali su predstavnici više od 30 partija iz cele Evrope. Cilj je bio razmeniti iskustva i ideje u aktuelnoj i svakodnevnoj borbi koju komunisti vode u izuzetno teškim uslovima s kojima se suočava svetski, a posebno Evropski komunistički pokret od kraja 80-tih godina prošlog veka do danas. Sastanak je bio usmeren ka jačanju međusobne solidarnosti, koordinacije i stvaranja uslova za uspešniju borbu u uslovima antikomunističke propagande i svetske ekonomske krize.

Evropski sastanak rezultirao je stvaranje Inicijative komunističkih i radničkih partija kojoj se priključilo 30 organizacija. Inicijativa je oformljena na osnovu predloga Komunističke partije Grčke kao „korak za jedinstvo i jačanje evropskog komunističkog pokreta u borbi za interese radničke klase, radnih ljudi, širokih narodnih masa i posebno mladih u uslovima kapitalističke krize koja je bacila milione ljudi u siromaštvo i nezaposlenost i oduzela perspektivu mladima“. Inicijativa okuplja pre svega komunističke i radničke partije iz EU, ali i evropskih zemalja koje nisu članice Evropske unije. Jedan od neposrednih ciljeva Inicijative je jačanje jedinstva i koordinacije aktivnosti protiv imperijalističke EU i njenih udara na prava radnika. Stvaranje Inicijative ima posebno važnu ulogu u koordinaciji komunističkih i radničkih partija EU u periodu predstojećih izbora za parlament EU. Predstavnici KKE istakli su da će članice inicijative u predizbornoj borbi kao i učešćem u samom parlamentu EU vodi jasnu borbu protiv kapitalističke/imperijalističke sadržine EU, njenih antinarodnih mera i imperijalističkih težnji i postupaka. Potpisnice-članice Inicijative među kojima je i Nova komunistička partija Jugoslavije istakli su da je borba koja je pred svima nama teška i dugotrajna, da je potrebna velika snaga i energija koja će dati i novi impuls svetskom komunističkom pokretu.

Delegacija NKPJ istakla je da je praksa pokazala da „EU nije ujedinila narode kako ističe zvanična i moćna EU-birokratija već je ujedinila kapital protiv naroda. EU i sve njene institucije i instrumenti u potpunosti su podređeni agresivnim interesima međunarodne finansijske kapitalističke klase“.

Delegacija NKPJ je pozdravila stvaranje Inicijative komunističkih i radničkih partija i potvrdila svoje članstvo ističući da „Moramo biti kritični, ali i samokritični. Svetski komunistički pokret skoro tri decenije nalazi se u teškoj ideološkoj, organizacionoj i materijalnoj krizi. Suočeni smo sa situacijom da su mnoge komunističke partije prešle na liniju revizionizma i oportunizma. Odrekle su se klasne borbe i prešle na put tzv. socijalnog dijaloga sa vladajućom klasom. Radničke marševe i štrajkova zamenili su udobnim poslaničkim foteljama i kabinetima. Ipak „Ma kakve bile teškoće i mogući privremeni neuspesi ili talasi kontrarevolucije - konačna pobeda proletarijata je neizbežna“ (V.I.Lenjin) jer „Radnici će neizebežno jednog prekrasnog dana uzeti političku vlast u svoje ruke“ (Karl Marks). A to je moguće jedino uz stalno, klasno svesnu, borbu. Bez borbe nema pobede. Uprkos ogromnim preprekama verujemo u snagu jedinstva radničke klase i imamo poverenja u sposobnost za borbu za novi, slobodan svet –svet socijalizma. Nova socijalistička Evropa naroda će zameniti staru Evropu buržuja. To je borba između slobode protiv ropstva, borba socijalne jednakosti protiv starih privilegija, pobeda novih ideja nad starim poretkom“.