KSENOFOBIJA NEĆE PROĆI

NKPJ najoštrije osuđuje ksenofobične proteste i blokade puteva i paljenje barake za smeštaj izbeglih, koji su za cilj imali sprečavanje boravka azilanata i imigranata u Ušću i Skelama kod Obrenovca i Vračevićima kod Lajkovca.Izlivi mržnje i netrpeljivosti prema azilantima i imigrantima u Srbiji su sve češća pojava i organizovano se podstiču od strane ultradesničarskih nacional-šovinističkih i fašističkih organizacija. NKPJ poziva radne ljude Srbije da ne nasedaju lažljivoj propagandi ksenofoba i drugih reakcionara. Ocene da su azilanti teroristi, silovatelji i provalnici predstavljaju tendenciozne dezinformacije koje imaju za cilj da naude tim nesrećnim ljudima i da unesu paniku i strah među građane Srbije kako bi klero-fašisti, neonacisti i nacional-šovinisti lakše širili svoje retrogradne ideje. Besmisleno je tvrditi, kao što to čine ksenofobi, da su azilanti rizik za bezbednost Srbije i njenih građana na osnovu jednog slučaja silovanja državljanke Velike Britanije od strane nekoliko kriminalu sklonih imigranata koji se svojevremeno zbio u Banji Koviljači. Etnički Srbi svake godine počine veliki broj silovanja i to uglavnom pripadnica svog naroda. Da li to treba da znači da su svi Srbi potencijalni silovatelji? Naravno da ne znači. Nedavno su u Zemun Polju reakcionarni elementi organizovali demonstracije protiv Roma koje su optužili za sirenje šuge. Svi Romi su optuženi da su potencijalni nosioci zaraze koja se pojavila među decom u školi. Istovremeno su se šugom zarazili stanovnici jednog studentskog doma u Novom Sadu, gde nije bilo Roma. Da li to znači da su svi studenti srpskog i drugog ne-romskog porekla nosici šuge? Naravno da nisu. Tvrdnje da Romi prenose zarazne bolesti a da su azilanti teroristi i kriminalci su bestidne predrasude koje organizovano šire fašisti i drugi ultradesničarski reakcionari. NKPJ poziva radne ljude Srbije da dignu svoj glas protiv šikaniranja azilanata i etničkih grupa u Srbiji i odbiju da učestvuju u manifestacijama koje organizuju kesnofobni i rasistički malograđanski i lumpenproleterski elementi. Azilanti su takođe pošteni radni ljudi koji su put zemalja Evropske unije krenuli „trbuhom za kruhom“ kako bi prehranili svoje porodice bežeći od ratova i izrabljivanja koje je u njihovim zemljama zarad interesa krupnog kapitala izazvao zapadni imeprijalizam, čiji je EU sastavni deo. Odgovornost za sve veću netrpeljivost prema azilantima u Srbiji nose i buržoaski mediji koji senzacionalističkim i fatalističkim izveštavanjem šire paniku među građanima i na taj način pogoduju organizovanoj kampanji ksenofobičnih grupacija.

Ipak, najveću odgovornost za bujanje ksenofobije imaju buržoaske vlasti koji su je jedno duže vreme, isto kao i prethodne, potpuno tolerisale. Isti slučaj je i sa buržoaskom opozicijom u Srbiji. Buržoaske stranke ne žele da se zbog azilanata zameraju potencijalnom glasačkom telu u kome se nalaze i ksenofobi. Država je bila dužna da odavno digne svoj glas protiv širenja mržnje prema azilantima, da sve one koji to čine najstrože kazni i da spreči bilo kakva okupljanja usmerena na sprečavanje smeštaja ili doturanja hrane azilantima. I sadašnja reakcija buržoaske vlasti i osuda šikaniranja azilanata su prvenstveno usmerene ka tome da zvanični Beograd ne dobije packe iz Evropske unije.

Čelnicima te imperijalističke tvorevine i tamnice naroda pak u potpunosti odgovara da azilanti budu u Srbiji a ne u njihovim zemljama koje su pretrpane imigrantima. Evropska unija i druge imperijalističke zemlje na čelu sa SAD su objektivni i najveći krivci za problem imigracije u svetu. Sistematska eksploatacija siromašnih zemalja i izazivanje ratova zarad novih profita imperijalističke buržoazije izaziva migraciju iz siromašnih i ratom razorenih zemalja ka bogatim i dovodi do stvaranja velikog broja tražilaca azila u razvijenim kapitalističkim zemljama gde imigranti očekuju bolji život. Upravo su EU i druge imperijalističke zemlje te koje se ponašaju bezočno i oholo, pod izgovorom da su ilegalni, prema imigrantima. Isti ti imperijalisti iz SAD i EU koji su izazvali probleme u zemljama iz kojih dolaze imigranti, ne žele da ih prime iako su objektivni krivci za njihov težak položaj.

Kako se uvek nalazila u prvim borbenim redovima protiv imperijalističke agresije i pritisaka na našu zemlju, po istom principu NKPJ se nalazi u prvim borbenim redovima progresivnih snaga koje se protive učešću srpskih vojnika u imperijalističkim vojnim intervencijama poput one EU u Somaliji i koje se protive maltretiranju i širenju neistina prema azilantima u Srbiji. NKPJ ističe da srpski narod nikada nije prihvatao ksenofobiju, rasizam i fašizam. Srpski narod, kao i drugi narodi sa prostora Jugoslavije, dobro zna šta znači izbeglištvo od rata i nemaštine. Narod Srbije je tradicionalno gostoprimljiv i otvoren prema svima koji sa prijateljskim namerama dolaze iz inostranstva te su jalovi pokušaji fašista i nacional-šovinista da šire svoju retrogradnu kampanju unapred osuđeni na propast.

Azilanti nisu opasnost, oni su u opasnosti!

Radni narode u borbu protiv ksenofobije i rasizma!

Sekretarijat Nove komunističke partije Jugoslavije

Beograd,

30. novembar 2013. godine