REZOLUCIJA IV KONGRESA NKPJ

"REZOLUCIJA O STUDENTSKIM PITANJIMA"


Širom kapitalistickog sveta, kome nažalost pripada i Srbija, obrazovanje je alat u rukama burzoaske klase kojim se odrzava poredak koji pociva na eksploataciji coveka od strane coveka. Obrazovanje u burzoaskim drzavama sluzi stvaranju profita i stvaranju potcinjenih ljudi.

Nakon petooktobarskog puca putem koga su na vlast dosle reakcionarne snage kvislinskog karaktera koje su i danas na vlasti tj. od kada se zapocelo sa totalnom pljackom narodne imovine kroz tzv. privatizaciju, kvalitet obrazovanja konstantno opada, a nameti studiranja stalno rastu. Ti procesi nisu slucajni. Kvalitet obrazovanja konstantno se snižava, zato što buržoaziji ne odgovaraju kvalitetno obrazovani sinovi i kćeri iz radničkih i seljačkih porodica, koji bi kao takvi uvek predstavjali potencijalnu pretnju za anti-narodne, buržoaske režime. Zato sadržaj obrazovanja postaje sve reakcionarniji, krcat anti-naučnim ideološkim konstrukcijama, poluistinama i lažima.

Studenti se, pored toga, truju otrovom borbe za profit, konkurentnosti i klasne saradnje. Cene školovanja na fakultetima sve više određuju tajkuni i privatne kompanije koje mare jedino za profit, pa školarine neprestano rastu cime se faktički onemogućava obrazovanje najširih radnih slojeva, a samim tim obrazovanje postaje privilegija iskjučivo bogatih.

Studentski front, s obzirom da je osnovan na inicijativu naše Nove komunističke partije Jugosavije, predstavlja njenu frontovsku organizaciju i da ga čine klasno svesni studenti, se od svog osnivanja bori protiv ostvarivanja tih i takvih podlih namera buržoazije.

Kako je borba koju vodi Studentski front samo jedan front na polju klasne borbe koju vodi proletarijat u Srbiji i naša Partija kao njegova avangarda, SF najtesnije sarađuje sa našom voljenom Partijom i tu praksu treba nastaviti i u budućnosti. Jedino kroz upornu i beskompromisnu borbu, kao i uz saradnju, u prvom redu sa Partijom, a onda i sa svim ostalim progresivnim snagama, obrazovanje može postati sveobuhvatno, kvalitetno i svima dostupno.

Živela borba za kvalitetno i svima dostupno obrazovanje!

Živeo Studentski front!

Živela Nova Komunistička Partija Jugosavije!

Živeo Savez Komunističke Omladine Jugoslavije!