REZOLUCIJA IV KONGRESA NKPJ

"REZOLUCIJA O MEĐUNARODNIM PITANJIMA I SARADNJI SA KOMPARTIJAMA SVETA"


Pozivamo radničku klasu, radnike i narode širom sveta da se pridruže komunistima i revolucionarima ujedinjenim oko svojih klasnih interesa, da svojim rukama grade budućnost, progres, mir i pravdu za celo čovečanstvo. U tom pogledu posebno je važno stvoriti uslove za približavanje naroda i okupljanje u revolucionarnoj borbi protiv kapitalističke politike, ekonomske krize i svim oblika imperijalističke agresije na mir i slobodu.

IV Kongres NKPJ izražava:

1. Solidarnost sa klasnom borbom radnika, a posebno sa rastućom borbom za prava radnika, omladine i žena na Balkanu;

2. Osudu antikomunizma i poistovećenje komunizma sa fašizmom posebno od strane Evropske unije;

3. Najoštriju osudu terorističkih akata izvšenih u Francuskoj, Nigeriji i Bejrutu;

4. Punu solidarnost komunistima Ukrajine koji se nalaze pod konstantnim pritiscima, fizičkim napadima, pretnjama i fizičkim likvidacijama;

5. Punu solidarnost komunistima Kazahstana koji se nalaze na udaru buržoaskih vlasti ove zemlje;

6. Punu solidarnost narodima Bliskog istoka, posebno narodima Sirije i Palestine koji se nalaze pod konstantnim imperijalističkim pristicima i ratu;

7. Punu podršku Kubi i Venecueli u odbrani od svih oblika imperijalističkih pritisaka usmerenih na rušenje legitimno izabranih vlasti i svog puta razvoja;

Ne dozvolimo da imperijalizam i dalje neometano uništava budućnost čovečanstva. Dok imperijalisti planiraju, huškaju i vode ratove, radnička klasa prebrojava svoje mrtve. Ne dozvolimo da nas zavade strahom, mržnjom, rasizmom, ksenofobijom...

„Samo proleterska, socijalistička, revolucija može izvesti čovečanstvo iz ćorsokaka u koji su ga doveli imperijalizam i imperijalistički ratovi. Ma kakve teškoće revolucije i njeni mogući privremeni neuspesi ili talasi kontrarevolucije – konačna pobeda proletarijata je neizbežna“. (Lenjin)