REZOLUCIJA IV KONGRESA NKPJ

"STRATEGIJA RADA NKPJ U JUGOSLOVENSKIM REPUBLIKAMA "


U skladu sa Programom Partije u kome stoji da se NKPJ „bori za obnovu socijalističkedomovine jugoslovenskih naroda i nacionalnih manjina, Socijalističke federativne republikeJugoslavije“,

Kongres NKPJ donosi sledeću rezoluciju:

NKPJ je osnovana i deluje u Srbiji,njen cilj jeste proširivanje obimarada na područije čitave Jugoslavije. U tu svrhu NKPJ najpre nastoji da pojedince iz ostalih jugoslovenskih republika neposredno veže za sebe kako bi oni aktivno učestvovali u izgradnji partijskih organizacijskih ćelija u mestu i republici u kojo žive,sledećom strategijom:

Ciljna grupa na koju NKPJ nastoji da proširi svoj uticaj jesu pojedinci iz redova radničke klase, seoskog radništva i poštene inteligencije.

Glavne snage na koje se NKPJ pri tome oslanja jesu sopstveni partijski i omladinski kadrovi, ideološki obučeni,agitiaciono i organizacijski spretni. Rezerva na koju NKPJ pri tome računa jesu njene bratske partije iz internacionalnog radničkog i komunističkog pokreta.

Željeni rezultat jeste velika i moćna NKPJ sa političkim uticajem od Vardara pa do Triglava.

U svom političkom radu u republikama izvan Srbije, NKPJ se pozicionira i prema već formiranim političkim snagama. NKPJ razlikuje nekoliko kvalitativnih stepena koji se mogu zauzeti u odnosu prema političkim partijama, pokretima, organizacijama, grupama, inicijativama itd. u drugim jugoslovenskim republikama

1. Nivo – bilateralno-diplomatski odnos – moguć je sa svakom od navedenih političkih skupina koja stoji na pozicijama antifašizma i pozicijama protivnim nacionalizmu, rasizmu ili bilo kom obliku diskriminacije sa naglaskom na materijalnu diskriminaciju.

2. Nivo – saradnja – moguća je sa svakom od navedenih političkih skupina ukoliko one, pored gore navedenih pozicija, zauzimaju i pozicije anti-imperijalizma tj. anti-kapitalizma, a u borbi za interese radničke klase i izgradnju socijalizma.

3. Nivo – ujedinjenje – je moguće isključivo ukoliko neka od navedenih skupina u potpunosti prihvata Statut i Program NKPJ. Inicijalna izmena Programa odmah po ujedinjenju je moguća isključivo u svrhu dopune sledeće grupe tačaka: „Jugoslavija“, „Srbija“, „Kosovo i Metohija“ i „Vojvodina“ novom tačkom kojom se definiše republika u kojoj deluje politička skupina (npr. „Makedonija“, „Crna Gora“ itd.). Nakon toga ona postaje integralnim delom NKPJ.