РЕЗОЛУЦИЈА IV КОНГРЕСА НКПЈ

"РЕЗОЛУЦИЈА О ПЛАНУ КРАТКОРОЧНОГ ДЕЛОВАЊА НКПЈ ДО В КОНГРЕСА С ОСВРТОМ НА ОПШТЕ АКТУЕЛНЕ СОЦИЈАЛНЕ И ПОЛИТИЧКЕ ОКОЛНОСТИ РАДА ПАРТИЈЕ"


Ми делегати IV конгреса Нове комунистичке партије Југославије, који се одржава 28.11.2015. у Београду усвајамо резолуцију о Плану краткорочног деловања НКПЈ с освртом на опште актуелне социјалне и политичке околности рада Партије:

До следећег Конгреса наше Партије предстоји нам интензиван и важан рад на даљој консолидацији, постепеном јачању и омасовљењу.

За комунисте никад у историји нису постојала лака и једноставна времена, ни када смо били на власти, ни када смо били у илегали. Садашњи тренутак у нашем раду карактеришу савремене потешкоће и изазови које можемо констатовати у неколико тачака:

1. Снажна антикомунистичка хистерија која не јењава, већ се заоштрава процесима рехабилитације народних непријатеља, реституције, индоктринација на образовном, културном научном плану, а све као инструмент владајуће класе за нападе на свест и организованост радног народа.

2. Туробно наслеђе привременог слома социјализма у Југославији, СССР-у и Источној Европи, као и идејно слабљење и растакање организованог радничког покрета.

3. Нефер околности рада за радничке партије у вишестраначју, уз буржоаски антикомунитички Закон о политичким партијама, огромни материјални издаци за успешно политичко деловање у савременим околностима, медијска блокада комуниста.

4. Малодушност и пасивност најширих народних слојева као неповерење у политичке елите, политичке процесе и уопште у политички активизам.

5. Тежак материјални положај, катастрофални услови рада, отпуштања, рекордна незапосленост и бесперспективност радничке класе у оваквом систему, такође као један од разлога за политичку пасивност.

6. Приватизација и распродаја народне и државне имовине, отимање обрадиве земље од стране домаћих али и страних буржуја.

7. Политичка и војна окупација наше домовине од стране Западног империјализма чији су експоненти на власти од 2000. године до данас, уз окупацију јужне српске покрајине КиМ.

8. Наметнут пут „без повратка“ ка евро-атланским интеграцијама, што је велики минус за радничку класу а плус за владајућу класу и њене интересе, као и интересе страних крупних империјалистичких полуга.

9. Драматичан пораст фашизма у Европи и другде, као стратегија владајуће класе у кризним околностима.

10. Стање неизвесности, терора и страха на међународном нивоу као директна последица империјалистичких ратова и ратних планова, која сурово подсећа на стање пред Светски рат.

Многе од ових потешкоћа, ако не и већину, немогуће је разрешити у краткорочном периоду, међутим с организованим и прецизним планом, посвећеношћу и вером у исправност нашег дела, могуће је остварити бројне резлутате који ће водити ка циљу збацивања капиталистичког варварства и наведених услова које оно намеће, а потом ка реализацији пролетерске, социјалистичке револуције.

Зато ми предлажемо да се у краткорочни план деловања наше Партије уврсте следеће ставке којима ћемо консолидовати и градити снажну радничку партију кадру да пружи озбиљан отпор буржоаским притисцима:

1. Инсистирање на монолитном јединству и другарским принципима комплетног чланста, као и идејно јачање и обогаћивање на принципима научног социјализма, марксизма-лењинизма.

2. Дисциплиновано и ревносно поштовање и извршавање обавеза чланства, посвећеност партијском раду, пружање властитих максимума према партијским обавезама, самокритичност и скромност, поштовање партијске линије, одлука партијских органа и институција следствено принципима демократског централизма, Програма и Статута Партије.

3. Редовно одржавање Годишње конференције, седница ЦК и Секретаријата, као и Конгреса, што поред извршавања статутарне обавезе и ревносонг јачања институција Партије, доприноси бољој организованости, планском путу изградње борбе и стратегије Партије, анализи оствареног и неоствареног.

4. Креирање одрживе стратегије за остваривање циља пререгистрације Партије.

5. Улагање новог напора у неостварене амбиције организовања фронтовских партијских организација, у првом реду „Фронта рада“.

6. Нови напори у редовном излажењу органа партије „Нови комунист“ и више нових садржаја у оквиру партијске едиције „Пролеткулт“.

7. Покретање иницијатива привредне делатности са циљем побољшања материјалног положаја Партије.

8. Интензивирање промоције Партије преко расположивих медија, креирање нових медија, покретање иницијатива културне делатности и промоције, одржавање трибина и научних скупова.

9. Редовне активности у виду јавних манифестација и скупова, као и наставак обележавања важних револуционарних и историјских датума у години.

10. Редовнији обиласци партијских организација, одржавање седница ЦК и Секретаријата по могућству и ван централе у Београду.

11. Креирање стратегије за деловање Партије у осталим републикама бивше Југославије са посебним оперативним телом или комитетом чији ће примарни циљ бити овај важан задатак.

12. Што редовније учешће у активностима Међународног комунистичког покрета.